20-10-2017
e-Dziennik

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

HISTORIA PORĘBY WIELKIEJ


 

Jeszcze w XIIIw. Gorce pokrywała rozległa Puszcza Karpacka. W roku 1234 cały ten obszar, wraz ze znaczną mapa2 częścią Podhala, otrzymał od Henryka Brodatego ( księcia krakowskiego)-Teodor, wojewoda krakowski z rodu Gryfitów. On z kolei, kilka lat później, nadał te dobra założonemu przez siebie klasztorowi Cystersów w Ludźmierzu, prowadzącemu później akcję kolonizacyjną (zakładanie nowych wsi) tych terenów. Dzięki tej działalności powstały m.in. okoliczne wsie: Podobin, Niedźwiedź, Poręba (występująca początkowo pod nazwą Porabka ). W XVw. podgorczańskie wsie stają się znowu własnością królewską, która dzierżawiona była przez rodzinę Ratułdów ze Skrzydlnej. W 1518 r. Poręba łącznie z okolicznymi wsiami wchodzi mapa2 mapa2 w posiadanie rodziny Pieniążków przez małżeństwo Beaty Ratułdównej z Janem Pieniążkiem, którzy w 1565 r. Zakładają tu pierwszy folwark. W 1607r. Poręba przestaje być królewszczyzną, staje się na mocy konstytucji sejmowej własnością prywatną Sebastiana Lubomirskiego. "Klucz wielkoporębski" staje się wtedy ośrodkiem przemysłu drzewnego i hutniczego(Huciska w Koninkach produkują flaszki różnej wielkości). Jest browar z gorzelnią, folusz, potasznia w Koninie, papiernia w Niedźwiedziu mapa2 i 11 młynów. Wytwarzano też gonty, bednarkę i tarcicę, które wysyłane były do Bochni i Wieliczki (kopalniami tymi zarządzał z polecenia króla, Sebastian Lubomirski) W 1760 roku klucz wielkoporębski przechodzi w ręce Sanguszków jako posag Marii Lubomirskiej, mapa2 żony Karola Pawła Sanguszki. Począwszy od 1760 roku aż do 1945 klucz porębski jest własnością rodziny Wodzickich. Hrabiemu Ludwikowi Wodzickiemu zawdzięczamy powstanie, w roku 1927, drugiego w Karpatach rezerwatu przyrody im. Władysława Orkana. W czasie okupacji niemieckiej dwór należał do gen. SS Krugera, któremu szef gestapo i policji Generalnej Guberni Heinrych Himmler, podarował rezydencję na zameczek myśliwski. Dwór nigdy już nie powrócił do rodziny Wodzickich, w roku 1945 spłonął, a resztę posiadłości zabrało państwo na mocy dekretu o reformie rolnej. Od 1981r. Jest w zarządzaniu Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

 

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY
Certyfikaty

 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 

Kawiarenka Przyjazna Dzieciom

  

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio