20-10-2017
e-Dziennik

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

Historia szkoły w Porębie Wielkiej

 

W 1882r. została założona w Porębie Wielkiej jednoklasowa szkola elementarna. Nauka trwała od św. Michała (29 września), do św. Wojciecha (23 kwietnia). Nauczyciel utrzymywany był przez mieszkańców, dlatego też uczyły się tylko dzieci bogatszych chłopów.

Frekwencja stopniowo rosła i od 1900r. zatrudniono jeszcze jednego nauczyciela oraz wybudowano murowany dom z jedną klasą i mieszkaniem dla nauczyciela. Po kilku latach pomieszczenie okazało się zbyt małe, wybudowano, więc w ogrodzie szkolnym drewniany budynek na mieszkanie dla kierownika szkoły, a stary przeznaczono na szkołę, która mieściła trzy izby lekcyjne.

W latach 1895-1914 dużo pomogli szkole: Michał Dobrowolski-dworski administrator, wójt Balakowicz i Bobrowski. W tym czasie dzieci kończyły edukację na II lub III klasie, tylko troje kształciło się dalej: Franciszek Smaciarz-późniejszy pisarz Władysław Orkan i dwóch leśników: Józef Kral i Józef Kaciczak.

W okresie I wojny światowej działalność szkoły prawie zamarła, bo nauczyciel służył w wojsku. Po utworzeniu niepodległego państwa polskiego szkoła w Porębie rozwijała się i była największa w okolicy.Uczyło w niej czterech nauczycieli. Od 1930r. pod kierownictwem Pana Mariana Żurka zyskała na prestiżu. Powstały wtedy: zespół artystyczny, biblioteka, chór. Ten pomyślny rozwój przerwał wybuch II wojny światowej: brak zeszytów, podręczników, opału, wysyłanie dzieci na roboty przymusowe do Rzeszy, spowodowały przerwę w pracy szkoły. Pan Marian Żurek organizował tajne nauczanie dla dzieci. Niektóre z nich po zakończeniu wojny poszły od razu do gimnazjum.

Liczba uczniów wzrosła aż do 250. Trzeba było rozdzielić dużą salę szkolną na dwie izby. Pracowało sześciu nauczycieli. W 1956r. przebudowano parter i dobudowano piętro, dzięki czemu szkoła dysponowała siedmioma izbami lekcyjnymi i dużymi korytarzami. W nocy z 2 na 3 stycznia 1963r. pożar zniszczył budynek szkolny w 60%. Przyczyny pożaru nie zdołano ustalić. Młodzież uczyła się w budynkach prywatnych, mieszkaniu kierownika Mariana Żurka i w pomieszczeniach baru GS. Nauka odbywała się na 2 lub 3 zmiany. Uczniowie musieli przechodzić z budynku do budynku. W Koninkach działała filia szkoły dla klas I-III.

W 1964r. zdołano wyremontować tylko trzy sale, w budynku pojawiła się wilgoć. Powstał komitet budowy szkoły, który czynił starania, by w Porębie powstała szkoła odpowiednia dla 300 uczniów. W 1970r. nowa szkoła została oddana do użytku. Otrzymała imię Władysława Orkana. 27 sierpnia 1972r. umarł zasłużony pedagog, wychowawca i kierownik szkoły Pan Marian Żurek.

W 1999r. reforma edukacyjna wprowadziła szkoły gimnazjalne i część uczniów w wieku 13-16 lat przeszła do gimnazjum w Niedźwiedziu. Zreformowana szkoła podstawowa prowadzi od tamtego czasu zajęcia w dwóch etapach: zintegrowanym (I-III) i blokowym (IV-VI). W 2003r. powstał zespół szkół: podstawowej (nadal im. W.Orkana) i gimnazjum (narazie bez nadanego imienia). W tym samym roku przeproadzono także gruntowny remont budynku. Obecnie planowana jest rozbudowa szkoły, a także wybudowanie obok niej hali sportowej. Misję naszej szkoły oddaje hasło: "Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy", będące cytatem z "Listów" rzymianina Seneki Młodszego "Non schole, sed vitae discimus".

 

 

Szkoła w Porębie Wielkiej po pożarze

 

 
Kierownicy szkoły 

 

 • Antonina Dobrowolska 1882-1887
 • Michał Izworski 1887-1893
 • Józef Ogorzały 1893-1900
 • Jan Kurleto 1900-1929
 • Maria Putiatycka 1929-1930
 • Marian Żurek 1930-1972 

Dyrektorzy szkoły:

 • Marian Bulanda 1972-1984
 • Andrzej Skirliński 1984-1993
 • Stanisława Świerz 1993-1999
 • Andrzej Ślazyk 1999-2018
 • Agnieszka Sasal 2018


      

Certyfikaty

 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 

Kawiarenka Przyjazna Dzieciom

  

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio