baner nowy 4
e-Narzędzia

Webmaster login

Nauczyciele w naszej szkole

SEKRETARIAT

mgr Agnieszka Sasal - dyrektor

mgr Agnieszka Rataj - wicedyrektor                                                                                                                                                                        

mgr Monika Jania - sekretarz szkoły    

mgr Katarzyna Wietrzyk - sekretarka szkoły                               

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Barbara Cyrek - nauczyciel historii i WOS-u

mgr Agnieszka Rataj - nauczyciel języka polskiego

mgr Aleksandra Augustyn - nauczyciel języka polskiego 

mgr Szczepan Zaręba- nauczyciel historii

mgr Agnieszka Sasal - nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego

mgr Bogusława Gniecka - nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Aksamit - nauczyliec języka angielskiego

mgr Ewa Cyrek - nauczyciel matematyki i wychowania fizycznego 

mgr Elżbieta Świtała - nauczyciel matematyki

mgr Urszula Kapturkiewicz - nauczyciel matematyki, świetlica, technika

mgr Agnieszka Napora - nauczyciel geografii

mgr Wanda Smaciarz - nauczyciel biologi i chemii

mgr Bożena Zabrzeńska - Szczygieł - nauczyciel biologi

mgr Maria Ślazyk - nauczyciel WDŻ

mgr inż. Łukasz Sułkowski - nauczyciel informatyki, techniki i fizyki, 

mgr Ireneusz Potaczek - nauczyciel wychowania fizycznego

mr Joanna Smaciarz - nauczyciel wychowania fizycznego i Edb

ks mgr Zdzisław Bogdanik - nauczyciel religii

s. mgr Agnieszka Szczygieł - nauczyciel religii

mgr Małgorzata Białoń Treit - nauczyciel plastyki i muzyki 

mgr Beata Gniecka - nauczyciel języka polskiego 

mgr Barbara Adamczyk - oligofrenopedagog-nauczanie indywidualne

mgr Aleksandra Śwież - oligofrenopedagog-nauczanie indywidualne 

mgr Dorota Talaga - pedagog szkolny, logopeda, terapeuta pedagogiczny,  nauczanie indywidualne

mgr Małgorzaata Loch - bibliotekarka

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Iwona Haras 

mgr Anna Czech

mgr Katarzyna Chryc

mgr Małgorzata Kielusiak 

mgr Danuta Porębska 

mgr Anna Czech

mgr Małgorzata Kielusiak 

mgr Iwona Haras 

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio