baner 11
e-Narzędzia

Webmaster login

  Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie oraz korzystać i pożytecznie spędzić czas po zajęciach lekcyjnych. Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie uczniom opieki zdrowotnej w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań, poprzez:

-stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwastw

-zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,

-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

-rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie

-zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno- moralnego

-umożliwienie uczniom aktywacji aktywności ruchowej

-rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni twórczej

-doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia

-pomoc w odrabianiu prac domowych.

 Świetlica w roku szkolnym 2021/2022 pracuje:

 PONIEDZIAŁEK: 12,00 - 15,00

WTOREK: 12,00 - 15,30

ŚRODA: 12,00 - 15,30

CZWARTEK: 12,00 - 15,30

PIĄTEK: 12,00 - 15,30

Wychowawcy:

 mgr Urszula Kapturkiewicz

 mgr Małgorzata Białoń - Treit

 

 Uczniowie świetlicy w dniach 5-9 października 2020 r. brali udział w programie Cała Polska Programuje Wykonywali  szereg zadań związanych z kodowaniem .

 

 

W tym roku szkolnym  dalej kontynuujemy  program " Czytanie na dywanie".

Pani Barbara  Adamczyk,  co poniedziałek, czyta z dziećmi ciekawe lektury.

.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio