baner nowy 2
e-Dziennik

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie oraz bezpiecznie     i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki   w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań, poprzez :

·         stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństw

·         zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,

·        rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

·         rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie

·         zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno- moralnego

·         umożliwienie uczniom podejmowania aktywności ruchowej

·         rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni twórczej

·         doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia

·          pomoc w odrabianiu prac domowych.

 

Świetlica w roku szkolnym 2019/2020  pracuje :

 

PONIEDZIAŁEK :       13,00  - 16,00

WTOREK :                 12,00  - 16,00

ŚRODA :                    12,00  - 16,00

CZWARTEK :            12,00  - 16,00

PIĄTEK :                   12,00  - 16,00

 

Wychowawcy : mgr Urszula Kapturkiewicz , mgr Joanna Toporkiewicz

 

Certyfikaty

 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 

Kawiarenka Przyjazna Dzieciom

  

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio