baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

  Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie oraz korzystać i pożytecznie spędzić czas po zajęciach lekcyjnych. Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie uczniom opieki zdrowotnej w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań, poprzez:

-stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwastw

-zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,

-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

-rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie

-zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno- moralnego

-umożliwienie uczniom aktywacji aktywności ruchowej

-rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni twórczej

-doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia

-pomoc w odrabianiu prac domowych.

 

Świetlica w roku szkolnym 2019/2020 pracuje:

 

PONIEDZIAŁEK: 13,00 - 16,00

WTOREK: 12,00 - 16,00

ŚRODA: 12,00 - 16,00

CZWARTEK: 12,00 - 16,00

PIĄTEK: 12,00 - 16,00

 

Wychowawca: mgr Urszula Kapturkiewicz.

 

 

Mikołajki:

 

 

Stroiki:

 

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio