baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

 

Konkursy Przedmiotowe

  Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2007 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lipca 2007 r. organizowane są konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów. 

 Ustalono terminy kolejnych etapów konkursów dla uczniów:


KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁY

 

Szczegółowe regulaminy konkursów będą umieszczone na stronie internetowej: http://www.kuratorium.krakow.pl/konkursyprzedmiotowe
Szkoła zgłasza swój udział w danym konkursie poprzez przesłanie odpowiedniej komisji rejonowej protokołu z przebiegu etapu szkolnego konkursu.


Rodzice winni wypełnić oświadczenie o treści: "Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ................................, ucznia....................., do celów związanych z jego udziałem w Małopolskim Konkursie ........................ w roku szkolnym 2007/2008." Wypełnione oświadczenia przechowuje dyrektor szkoły.

 

 

 

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio