baner 11
e-Narzędzia

Webmaster login

Program stypendialny

Program stypendialny


         Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego USKI ogłasza rozpoczęcie Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem programu jest wspieranie najlepszych uczniów, kształtowanie aktywnej postawy społecznej młodzieży, rozwijanie jej zainteresowań, inspirowanie do działań poprzez popularyzowanie pozytywnych wzorców zachowań. Stypendium jest przyznawane uczniom szkół gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub gdy uczeń zasłużył się czymś szczególnym dla swojego regionu (np. wybitny sportowiec, społecznik, talent artystyczny, programista). Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesięcy (tj. na I i II semestr szkolny) w wysokości 150,00 PLN miesięcznie (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

 Na kandydatów można również głosować na stronie internetowej. Oddane głosy będą dodatkowo punktowane przy przyznawaniu stypendium.

Od kilku lat już trzech naszych uczniów skorzystało dofinansowania stypendialnego 

Oto lista laureatów:

Monika Kaciczak  I semestr - rok szkolny 2009/2010

Edyta Maćków I semestr - rok szkolny 2008/2009

Anna Kaciczak  I semestr - rok szkolny 2007/2008

 

więcej informacji na stronie:

http://www.uski.edu.pl/?page=styp

oraz regulamin:

http://www.uski.edu.pl/?page=stypendium_regulamin

 

Termin zgłaszania uczestników do programu w roku szkolnym 2010/2011

a) I semestr - od dnia: 01 września 2010 do dnia: 30 października 2010
b) II semestr - do dnia: 01 stycznia 2011 do dnia: 15 marca 2011

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio