20-10-2017
e-Narzędzia

Webmaster login

Grupa kreatywni

 

 

                                                                     

 

 Galeria

 

 10.4.2018 r. - konkurs ORZEŁ BIAŁY NASZA DUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.2018 Jasełka 

 Grupa kolędnicza złożona z uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W okresie trwania kolęd zaprezentowali ,, Żywą szopkę’’ między innymi w Górskim Raju, Willi Tram, Ostoi Koninki, Domu Ludowym, Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej, Szkole numer 1  w Kasince Małej, OSP w Niedźwiedziu oraz charytatywnie wystąpili w szkole imieniem Katarzyny Smreczyńskiej na Koninie. Wszystkim osobom, które umożliwiły nam pokazanie dawnych tradycji kolędniczych, składamy serdeczne podziękowania, oraz opiekunom grupy Panu Bronisławowi Kaczorowi i Pani Elżbiecie Świtała. Uczniowie występujący to:

·     kapela- Marcin Kaczor, Dariusz Hudomięt, Grzegorz Zapała, Łukasz Świtała, Natalia Kacik

·     Kolędnicy- Mateusz Wieczorek, Maks Zapała, Piotr Stróżak, Krystian Kurek, Jan Wacławik, Zuzanna Stróżak, Maria Ablewicz, Aleksandra Świtała, Karol Gackowiec, Tomasz Gackowiec

,,Czasem nie było pełnego składu,

ale nie odwołaliśmy występu ani razu.

DZIĘKI CHOJNOŚCI OGLĄDAJĄCYCH ZORGANIZOWALIŚMY WYCIECZKĘ NA TERMY CHOHOŁOWSKIE (luty) I DO KRAKOWA NA GOKARDY ORAZ MUZEUM STALI (marzec).

 

 

 

 

 

 

 

 

01.2016 Jasełka

 

 

 

 

 

22.12.2016 Jasełka szkolne

 

 

21.12.2016 Życzenia świąteczne

 

 

6.12.2016 Prezenty mikołajkowe

 

 

11.11.2016 Występ w kościele parafialnym

 

 

05.2016 Przegląd grup teatralnych


03.2016 Misterium paschalne

 

 

12.2015 Jasełka

 

11.2015 Święto patrona szkoły

 

 

05.2015 3 Maj

 

 

 

 

03.2015 Misterium paschalne

 

 

12.2014 Jasełka

 

 

Opracowanie i wdrożenie programu działania dla „Grupy Kreatywni” .

Głównym celem jest nauczenie uczniów  sprawności manualnej, samodzielnego myślenia, wyobraźni oraz zapewnienie im optymalnego rozwoju intelektualnego, a zwłaszcza:

- wdrażanie do samokształcenia, rozwijania zainteresowań, pasji;

- budzenie wrażliwości i wyobraźni;

- wyrabianie umiejętności racjonalnego współżycia z kolegami i koleżankami przy wykonywaniu powierzonych zadań;

- wdrażanie do samodzielnego myślenia i działania;

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów:

1) rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły

2)  umiejętność wykorzystania matematyki w życiu codziennym

3)  umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do rozwiązywania problemów

4) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

5) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji

6) umiejętność pracy zespołowej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

- przerabianie wyrobów odzieżowych zgodnie z potrzebami przedstawienia

- dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego

- wykonywanie obliczeń na pieniądzach

- wykonywanie  obliczeń na powierzonym materiale.

 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań  niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1.Planowanie zadania

- projektowanie ubiorów o określonej linii mody (stylizacja ubiorów)

- estetyka pracy

- poszukiwanie wiadomości na stronach internetowych

2.Środki dydaktyczne

- tekst przewodni do ćwiczeń

3.Metody dydaktyczne

- aktywizujące metody kształcenia (pokaz z objaśnieniem, zajęcia praktyczne)

4.Formy organizacyjne

- grupowe

- indywidualne

5.Efekty kształcenia

- prezentacja w trakcie przedstawień

Wymagania Grupy Kreatywnej formułowane są w oparciu o harmonogram imprez szkolnych, gminnych oznaczają oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia.

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery





 



 

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio