baner 11
e-Narzędzia

Webmaster login

Szkoła Promująca Bezpiecz.

 „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 
W roku szkolnym 2011/12 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo  przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Limanowe oraz Komendą Policji w Mszanie Dolnej. 
 
Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie. Obecnie projekt realizowany jest w placówkach oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Certyfikat  Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przyznawany jest szkole na okres 2 lat po odpowiedniej kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  Ma on  charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.
 
W szkole zostały już przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostały dwa obszary realizacji: przemoc szkolna (rok.szkol. 2011/12) oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu (rok szkol. 2012/13). Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.
 
Obecnie Szkoła ma przedłużony certyfikat na kolejne 5 lat do 2020 roku. Potem szkoła będzie się ubiegać o lidera szkoły promującej bezpieczeństwo. 
 
- Harmonogram działań w ramach 2012-2013
- Harmonogram działań w ramach 2014-2021
- Podsumowanie ankiet
- Podsumowanie oraz wnioski z przepracowanych badań
- Sprawozdanie z realizacji działań przewidzianych na lata 2012
- Zintegrowany_Plan_Dzialania_Placowki_Oswiatowe 2012-2015
- Zintegrowany_Plan_Dzialania_Placowki_Oswiatowe 2015-2021
 
Szczegółowe  informacje nt. Projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - www.malopolska.policja.gov.pl
Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio