baner nowy 4
e-Narzędzia

Webmaster login

Kółko Historyczne

    

                                        

                                              

 

       Miłośnicy historii spotykają się w poniedziałki w godzinach   

 

 14.30 - 15.20  w sali nr 13

 

 

 

 

   ♦ Zajęcia wyrównawcze umożliwiające poprawę 

 sprawdzianów i konsultacje :

 

 w środy  godzina 11.30- 12.00 w sali nr 13

 

  

 

   Zajęcia koła historycznego:

♦ mają na celu rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkoły

podstawowej i gimnazjum.

♦ umożliwiają usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu

wymagań koniecznych z historii poprzez  poprawę sprawdzianów  i

konsultacje dotyczące zadań domowych i przygotowanie do

sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego.

 

 

 

 

   Program:

 

♦ przygotowanie uczniów do konkursów  historycznych  organizowanych przez

Kuratorium Oświaty w Krakowie

♦ pogłębianie postaw patriotycznych poprzez udział w uroczystościach

patriotycznych oraz      przygotowywanie szkolnych uroczystości

♦ spotkania ze świadkami historii

♦ wycieczki umożliwiające pogłębianie wiedzy historycznej

♦ filmowe spotkania z historią

♦ poprawa sprawdzianów

♦ historia regionu na tle historii Polski

 

 

                      Nauczycielka historii mgr Barbara Cyrek

 

 

 


 

osiągnięcia :

 

 

  ♦ 2.11.2017 roku w szkole im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej odbył się etap szkolny Konkursu ,, Losy żołnierza i dzieje oręza polskiego w latach 1877-1922 " 

 

do etapu rejonowego zakwalifikowali się  : 

Mikołaj Małysz - szkoła podstawowa

Emilia Zapała - gimnazjum

Jakub Tram  - szkoła podstawowa

 

♦ 10.01.2018 roku , w   Zespole Szkół w Chełmcu im. Mikołaja Kopernika  w odbył się II etap (rejonowy) tego konkursu  

 

                                                               

 

do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się  : 

Mikołaj Małysz - szkoła podstawowa 

 

 

 

 

TERMINARZ KONKURSU

 

I etap – szkolny - 6 listopada 2017 r.

II etap – rejonowy - 10 stycznia 2018 r.

III etap – wojewódzki 5 kwietnia 2018 r.

IV etap – ogólnopolski - 7-9 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

                                                             

 więcej informacji na stronie : www.losyzolnierza.pl/  <--- kliknij 

 

 

 

 


 

 

 

 

  ♦  W niedzielę 4 marca 2018r.w Rabce-Zdroju, z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, rozegrany został bieg pamięci "Tropem Wilczym".

- Ideą biegu jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 - 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na temat żołnierzy wyklętych. Naszą szkołę i koło historyczne reprezentowali Łukasz Świtała
 i Marysia Ablewicz.

 - W uroczystościach brali udział także  członkowie Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Zgrupowania Partyzanckiego "Błyskawica" im. mjr Józefa Kurasia Ognia.
Bieg został rozegrany na dystansie 1963 metrów, a liczba ta, to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak ps. Lalek. W biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych W Rabce-Zdroju uczestniczyło 105 osób, w czterech kategoriach wiekowych.

- Na uczestników biegu czekały dyplomy i okolicznościowe medale, a na koniec pamiątkowe zdjęcie. Była też wojskowa grochówka i gorąca herbata. Musimy się pochwalić sukcesem!

W kategorii uczniowie szkól podstawowych III miejsce zajął nasz kolega Łukasz Świtała .

- Gratulujemy też Marysi Ablewicz, która mimo ręki w gipsie wystartowała w zawodach
 i ukończyła bieg. Dziękujemy Mamusiom Marysi i Łukasza, które dzielnie towarzyszyły
 i kibicowały zawodnikom.

                                                                     Cześć i chwała bohaterom

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 ♦ Gratulacje!

 - 18 października 2017r. w sali obrad im. Stanisława Wyspiańskiego Rady Miasta Krakowa odbyły się uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były one połączone
 z wręczeniem Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty
 i wychowania, Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty.

- Wśród 150 nauczycieli odznaczonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej znalazła się pani  Barbara Cyrek nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie
 oraz opiekunka naszego koła.

Wszystkich nauczycieli w imieniu Ministra Edukacji Narodowej odznaczyła
 Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty.

Za stroną internetową powiat.limanowa.pl

 

 

 

                

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                 Ku Niepodległej
             25.10.1018
 
  
„Niepodległość rodzi się już w sercach i umysłach dzieci.”
powiedział Józef Piłsudski, jeden z twórców naszej niepodległości.
Pamiętając o tym ważnym przesłaniu starliśmy się przypomnieć naszym koleżankom
i kolegom o tym ile krwi i poświeceń naszych przodków kosztowała Niepodległość.
W setną rocznicę jej odzyskania zaprosiliśmy do naszej szkoły grupę rekonstrukcyjną „Rekonstrukto” z Lublina, która zaprezentowała program” Ku niepodległej”.

 Podczas nietypowej lekcji uczniowie poznali okoliczności powstań narodowych, przymierzali stroje z epoki, wzięli do ręki broń używaną przez powstańców
oraz ćwiczyli sztukę fechtunku, a nawet udzielali pomocy medycznej.
         
                                                                                    
 
 
 
Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio