20-10-2017
e-Narzędzia

Webmaster login

Fizyka

Wzory jednostki i prawa [download] pdf

Animacje z fizyki 

1.  Czym zajmuje się fizyka  https://youtu.be/qbnlGWfo1vc

2.  Wielkości fizyczne cz.1   https://youtu.be/NSVcm13HOeA

3.  Wielkości fizyczne cz.2   https://youtu.be/Au8hjp807to

4.  Pomiar i błąd pomiaru     https://youtu.be/3TfHxftx17c

5.  Rodzaje oddziaływań      https://youtu.be/VWN1WbgDQ4Q

6.  Siła jako wektor              https://youtu.be/B-2dw92bIBk

7.  Siła wypadkowa             https://youtu.be/kLFcrlS1zEM

8.  Atomy i cząsteczki         https://youtu.be/WLY0MqbZoRM

9.  Oddziaływania międzycz.  https://youtu.be/CemC7odVohw

10. Siła ciężkości                   https://youtu.be/T4xytG--A2Q

11. Gęstość substancji          https://youtu.be/5qAAtB4zz6U

12. Ciśnienie i parcie             https://youtu.be/UROJ3b1YL6o

13. Ciśnienie hydrostatyczne https://youtu.be/EJRaVhpumrE

14. Prawo Pascala            https://youtu.be/kBK-V3NTOn8

15. Prawo Archimedesa wyporu https://youtu.be/TulFtxO6l6w

16. Archimedes pływanie ciał https://youtu.be/Xb9gT7q0218

17. Ruch i jego względność   https://youtu.be/RSQJA7lFrBk

18. Wykresy opisujące ruch   https://youtu.be/otygcFsgwAk

19. Ruch jednostajny prosto  https://youtu.be/yiqlwZXEkE8

20. Prędkość średnia         https://youtu.be/sxQAzpkty-E

21. Ruch przyspieszony       https://youtu.be/xe_4yVlnQQI

22. Pierwsza zasada dynamiki https://youtu.be/ItkC3FEpH_Q

23. Druga zasada dynamiki    https://youtu.be/XKNBR4s4o_c

24. Spadek swobodny          https://youtu.be/pH6wkUAjbDY

25. Trzecia zasada dynamiki  https://youtu.be/Iy9HOKLV8QI

26. Siła tarcia              https://youtu.be/wdUXSPnGMDs

27. Praca, rodzaje energii   https://youtu.be/1mgL63oCXqs

28. Moc mechaniczna          https://youtu.be/vo-frne8Faw

29. Energia kinetyczna       https://youtu.be/UAtmRXQSxXw

30. Energia potencjalna      https://youtu.be/bY47tv5Crk8

31. Energia mechaniczna      https://youtu.be/jon7KeZht28

32. Energia wewnętrzna       https://youtu.be/GNu7l5XDKXU

33. Zasada termodynamiki     https://youtu.be/R0ljRiA3byQ

34. Sposoby przekazu ciepła  https://youtu.be/jMFDMU1GSe4

35. Ciepło właściwe          https://youtu.be/ZAn0VlPQ54A

36. Stany skupienia bilans   https://youtu.be/ojoGjFI0HSo

37. Elektryzowanie ciał      https://youtu.be/2pZcAOTPU8Y

38. Przewodniki i izolatory  https://youtu.be/ww92JaS_MtA

39. Elektryzowanie indukcja  https://youtu.be/zjAnXa4Uk28

40. Prawo Coulomba i pole    https://youtu.be/WzJdDNkI9m0

41. Napięcie i natężenie     https://youtu.be/jrM9IvHe0e8

42. Pomiar prądu elektrycz.  https://youtu.be/_m55ntDgn_4

43. Prawo ohma, rezystancja  https://youtu.be/WPHt94ubqDM

44. Praca i moc prądu elekt. https://youtu.be/cn1r_4kvJv8

45. Magnetyzm,elektromagnet. https://youtu.be/VTNTokzGZF0

46. Siła elektrodynamiczna   https://youtu.be/5VzUPz5BbJs

47. Ruch drgający, fale      https://youtu.be/TOiv5ZElH4k

48. Wykresy ruchu drgającego https://youtu.be/TAKleQBRuBM

49. Fale mechaniczne         https://youtu.be/4LKzKRGlQgU

50. Fale dźwiękowe           https://youtu.be/qROXb3AdSt8

51. Głośność dźwięku         https://youtu.be/Gmj0jJNCyu4

52. Fale elektromagnetyczne  https://youtu.be/x8tJGv8sNQA

53. Światło i jego własności https://youtu.be/5D5asDYeEaQ

54. Odbicie i załamanie      https://youtu.be/gV_hvE0EfbA

55. Zjawisko cienia          https://youtu.be/Lg5O1u8e8-E

56. Zwierciadła              https://youtu.be/imtdDMTS0cQ

57. Konstrukcje obrazów      https://youtu.be/u-reinbibYk

58. Załamanie światła        https://youtu.be/uDsvlJp2VaA

59. Soczewki konstrukcje     https://youtu.be/ODLGnvTGVxg

 
Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio