20-10-2017
e-Narzędzia

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

Strona Startowa

2020-04-28
Cele konkursu:
1. Zachęcanie uczniów do pogłębiania znajomości języka angielskiego oraz wiedzy na temat kultury Wielkiej Brytanii.
2. Rozwijanie zainteresowań.
3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną.
4. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

czytaj więcej

 Regulamin konkursu:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII
  • Uczniowie zainteresowani konkursem powinni wykonać prezentację multimedialną (w programie PowerPoint) o Wielkiej Brytanii lub o wybranych zagadnieniach gramatycznych
- prezentacja  kulturowa powinna zawierać zdjęcia oraz wybrane informacje o Wielkiej   Brytanii
-prezentacja gramatyczna powinna zawierać informacje o wybranym zagadnieniu gramatycznym
- wszystkie informacje powinny być w języku angielskim
- prezentacja powinna zawierać około 15 slajdów oraz imię i nazwisko jej autora
 
Zagadnienia gramatyczne:
 - Tworzenie, zastosowanie i zestawienie czasów : Present Simple vs Present Continuous
 - Tworzenie, zastosowanie i zestawienie czasów: Simple Past vs Present Perfect
 - Tworzenie, zastosowanie i zestawienie czasów: Simple Past vs Past Continuous
 - Tworzenie, zastosowanie i zestawienie czasu Future Simple z konstrukcją „to be going to”   oraz czasem Present Continuous w odniesieniu do przyszłości.
 - Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników z uwzględnieniem rzeczowników nieregularnych
 
 Zagadnienia kulturowe (prezentacja w całości wykonana w języku angielskim):
 - ”The Royal Family”
- ”Food in Britain”
- ”British School vs Polish School”
-"Weather in Britain"
-"Transport in Britain"
-"British Government"
 

 
Oceniane będą:
 
- wybór interesujących treści
- poprawność merytoryczna oraz językowa
- kreatywność oraz oryginalność
- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji
 
Prezentacje należy przesłać nauczycielowi uczącemu języka angielskiego w terminie do 31 maja 2020 r.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i oceny celujące z języka angielskiego, a ich prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Pozostali uczestnicy otrzymają oceny bardzo dobre z języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 
POWODZENIA!!!
 
Małgorzata Aksamit
 
« powrót
Archiwum:         
Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio