20-10-2017
e-Narzędzia

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

Strona Startowa

2020-05-05
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o życiu, twórczości i charakterze papieża Jana Pawła II, rozwijanie wrażliwości oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej i muzycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej klas od 4-do -7

Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie, w formacie nie większym niż A2. Można posłużyć się dowolną techniką rysunkową, malarską, graficzną oraz mieszaną  i należy wykonać zdjęcie i wysłać na e-maila

Piosenki o tematyce związanej z Janem Pawłem II oraz te piosenki, które lubił śpiewać papież, trzeba nagrać i przesłać na e-maila

Prace należy przesłać do 24 maja na email 
m.bialontreit@gmail.com

Zostaną wybrane najlepsze prace oraz piosenki, a za główne kryterium oceny będzie brany poziom artystyczny oraz indywidualność twórcza.

Autorzy najciekawszych prac oraz piosenek i utworów instrumentalnych otrzymają oceny celujące z plastyki oraz muzyki jak również dyplomy i nagrody rzeczowe.

Po powrocie do szkoły zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, oraz występ muzyczny laureatów.

DO DZIAŁA ! MAŁGORZATA BIAŁOŃ-TREIT

« powrót
Archiwum:         
Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio