Banerx
e-Narzędzia

Webmaster login

Strona Startowa

2020-09-27
W dniu 24 września na Sesji Rady Gminy Niedźwiedź Pan mgr Marian Zembura został uroczyście uhonorowany przez Starostę Limanowskiego, Wójta Gminy Niedźwiedź i Przewodniczącego Rady Gminy Niedźwiedź. Poniżej przedstawiamy dokonania Pana Zembury, składając serdeczne podziękowania i gratulacje a także życząc wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz wielu lat w zdrowiu i szczęściu na zasłużonej emeryturze.

 Pan mgr Marian Zembura jest jednym z nauczycieli o najdłuższym, 52-letnim stażu pracy dydaktycznej w powiecie limanowskim. W zawodzie nauczyciela pracował nieprzerwanie od 16 sierpnia 1968 do 31 sierpnia 2020r. Zasłużył się także jako trener i aktywny działacz propagujący sport wśród dzieci i młodzieży.

          W trakcie swojej długoletniej pracy nauczyciela wychowania fizycznego dał się poznać jako wspaniały pedagog i wychowawca.  Ze swojej pracy wywiązywał się zawsze rzetelnie i z pełnym oddaniem osiągając bardzo wysokie wyniki. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej zdobywali corocznie wiele tytułów mistrza i wicemistrza powiatu limanowskiego zarówno indywidualnie jak i drużynowo w różnych dyscyplinach sportowych.
            W roku 2008 Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej, dzięki sukcesom sportowym podopiecznych Pana Mariana Zembury została wyróżniona przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Zbiorową Odznaką za zasługi w rozwoju sportu wśród młodzieży. Szkoła wielokrotnie znajdowała się w czołówce powiatowego rankingu współzawodnictwa sportowego: w 2017r. – 2 miejsce dziewcząt w kategorii szkół podstawowych oraz 2 miejsce dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych, w 2018r. - 3 miejsce dziewcząt w kategorii szkół podstawowych oraz 2 miejsce dziewcząt w kategorii szkół podstawowych, w 2019 r – 3 miejsce dziewcząt w kategorii szkół podstawowych oraz 1 miejsce dziewcząt w kategorii szkół podstawowych, w 2020 roku - 2 miejsce w Powiecie limanowskim w klasyfikacji ogólnej szkół podstawowych.
           Z racji wieloletniej służby w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,  Pan Marian Zembura dbał o bezpieczeństwo uczniów podczas wielu wycieczek szkolnych, w tym także górskich. Przy współpracy z GOPR corocznie organizował zimowe wyjazdy uczniów na stok narciarski w Lubomierzu, gdzie pod jego i innych fachowców opieką uczniowie mieli możliwość nauczyć się i szkolić swoje umiejętności w jeździe na nartach. Uczniowie odnosili dzięki tym zajęciom sukcesy w narciarstwie alpejskim oraz klasycznym. 
Pan Zembura był wieloletnim trenerem i instruktorem w programach szkolnych organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Sportu mających na celu propagowanie narciarstwa klasycznego w szkołach podstawowych - „Próba Limanowska” i „System Limanowski”. 
W latach 1976 – 1984 Pan Marian Zembura pracował jako trener narciarstwa klasycznego w Klubie Sportowym „Maraton Mszana Dolna”. Zawodnicy tego klubu wielokrotnie zdobywali mistrzostwo Polski w narciarstwie klasycznym. Wychowankami tego klubu były m.in.: Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Agata Misiura, Krystyna i Zofia Liberda, Michalina Maciuszek. 
       Pan mgr Marian Zembura jest także Podharcmistrzem Komendy Hufca Gorczańskiego ZHP, gdzie wyróżnia się także wspaniałą pracą z młodzieżą, przede wszystkim od wielu lat organizując w czasie wakacji obozy harcerskie dla dzieci i młodzieży z terenu całego powiatu limanowskiego, w trakcie których pełni opiekę nad młodzieżą i organizuje ciekawe, innowacyjne zajęcia.
       Pan mgr Marian Zembura W trakcie swej wieloletniej oddanej pracy bardzo wiele zrobił na rzecz szkoły i regionu, a są to m. in. następujące działania:
- pozyskiwanie sprzętu sportowego od sponsorów
- organizowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowych, wyjazdów dla uczniów
- udział wraz z uczniami w zawodach sportowych na poziomie powiatu i województwa
- organizacja gminnych imprez sportowych, 
Działania podejmowane przez Pana Zemburę bardzo często wymagały jego współpracy ze środowiskiem lokalnym a także z władzami samorządowymi. Współpraca ta układała się zawsze bardzo dobrze.
           Pan mgr Marian Zembura zapisuje się w kartach Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej, Gminy Niedźwiedź  oraz Powiatu limanowskiego jako wspaniały nauczyciel, trener i wychowawca młodych pokoleń.
 
 
« powrót
Archiwum:         
Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio