baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

Strona Startowa

2020-12-10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, w ramach tworzenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przeprowadza diagnozę zjawiska przemocy domowej na terenie gminy Niedźwiedź. Chcemy poznać Państwa opinię i doświadczenia, aby skuteczniej przeciwdziałać przemocy w rodzinie i zapewnić rodzinom uwikłanym w przemoc właściwą pomoc. W tym celu przeprowadzana jest ankieta dotycząca zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców terenu Gminy Niedźwiedź. Wyniki badań będą istotnym narzędziem pomocnym w tworzeniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025


Kwestionariusz ankiety
Ankieta, którą zgodziliście się Państwo wypełnić jest anonimowa, bardzo prosimy o szczere odpowiedzi. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.

Dziękujemy
« powrót
Archiwum:         
Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio