baner 11
e-Narzędzia

Webmaster login

Dni wolne

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustalam dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

 1. 2 listopada 2020 r.

 2. 30 kwietnia 2021r.

 3. 25 maja 2021r.

 4. 26 maja 2021r.

 5. 27 maja 2021r.

 6. 4 czerwca 2021r.

 

Dyrektor szkoły mgr Agnieszka Sasal

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio