baner nowy 4
e-Narzędzia

Webmaster login

Dni wolne

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustalam dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022

 1. 02.11. 2021 r.

 2. 12.11.2021 r.

 3. 07.01.2022 r.

 4. 02.05.2022 r.

 5. 24.05.2022 r.

 6. 25.05.2022 r.

 7. 26.05.2022 r.

 8. 24.05.2022 r.

 9. 17.06.2022 r.

 Dyrektor szkoły mgr Agnieszka Sasal

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio