baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

Dni wolne

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustalam dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

Dyrektor szkoły mgr Agnieszka Sasal 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio