baner nowy 4
e-Narzędzia

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

Matematyka

 Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia. 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 macie obowiązek realizowania podstawy programowej, a więc nauki, w systemie pracy zdalnej.

Na szkolnej stronie znajdziecie tymczasowy plan zajęć, znajdziecie w nim godziny zdalnych lekcji matematyki. W zakładce matematyka, po wybraniu właściwej klasy znajdziecie materiały do realizacji podanego tematu lekcji na dany dzień. W tym czasie będziecie mogli również skontaktować się ze swoim nauczycielem matematyki, w sposób podany poniżej. Macie też obowiązek wykonywania zadań domowych, wyszczególnione zadania będą oceniane raz w tygodniu, a oceny zostaną wpisane do dziennika elektronicznego.

Obecność na lekcji będzie sprawdzana w sposób podany przez nauczyciela.


Życzymy Wam miłej pracy i zapału do nauki !


NAUCZYCIELKA KLAS: IV, VA, VB, VIA - EWA CYREK


Będzie dostępna w aplikacji messenger w następujących dniach i godzinach:


PONIEDZIAŁEK     8.00 - 11.30

WTOREK              8.00 - 11.30
ŚRODA                 8.00 - 11.30
CZWARTEK           8.00 - 11.30

PIĄTEK                        8.00 - 12.45

Zadania domowe, wyznaczone na dany tydzień proszę przesyłać do każdego piątku danego tygodnia na adres mailowy: zdalnymatematyk78@gmail.com  lub  w aplikacji messenger.

Obecność będzie ustalana na podstawie przesłanych na maila prac.


NAUCZYCIELKA KLAS: VIB, VIIB, VIIIA, VIIIB - ELŻBIETA ŚWITAŁA
dostępna jest w aplikacji messenger (ela napora) w następujących dniach i godzinach:
PONIEDZIAŁEK   8:00 - 11:30
WTOREK            8:00 - 11:30
ŚRODA               8:00 - 11:30
CZWARTEK        8:00 - 11:30
PIĄTEK               8:00 - 10:35

Zadania domowe, wyznaczone na dany tydzień proszę przesyłać do każdego piątku danego tygodnia na adres mailowy: zdalnymatematyk78@gmail.com

Obecność będzie ustalana na podstawie przesłanych na maila prac.


NAUCZYCIEL KLASY VII A - URSZULA KAPTURKIEWICZ
dostępna jest w aplikacji messenger w następujących dniach i godzinach:
PONIEDZIAŁEK    9,40  - 12,00
WTOREK              9,40 - 12,00
ŚRODA                 9,40 - 12,00
CZWARTEK         9,40 - 12,00
PIĄTEK                9,40 - 12,00

Obecność na lekcjach ustalana będzie na podstawie kontaktów przez aplikację messenger oraz przesłanych zadań domowych. 
Zadania domowe proszę przesyłać w wyznaczonym terminie na adres meilowy  ula.kapturkiewicz54b@interia.pl

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio