baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

Biologia i Chemia

 

TUTAJ ZNAJUJĄ SIĘ TEMATY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW  PANI  WANDY SMACIARZ  I PANI BOŻENY ZABRZEŃSKIEJ - SZCZYGIEŁ

 


Frekwencja będzie sprawdzana na podstawie obecności w aplikacji Teams lub Messenger. W przypadku problemu z internetem uczeń przesyła notatkę z lekcji.

 

                                                                                                                                 Wanda Smaciarz


 WYMAGANIA DO SPRAWDZIANÓW 

BIOLOGIA KLASA 8   Zmienność genetyczna i ewolucjonizm.

 

BIOLOGIA 7A Układ krążenia 

CHEMIA KLASA 7 Atomy i cząsteczki.

CHEMIA KLASA 8  Sole

 

 

 test KWASY KLASA 8


   KLASA 7B   CHEMIA  20 I 2021 

Temat: Wiązanie kowalencyjne.

 

notatka + zadania 

 

 


 

 21 I 2021 KLASA 8A BIOLOGIA

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

 

 

 

21 I 2021 KLASA 7A CHEMIA 

Temat: Wiązanie kowalencyjne.

 

21 I 2021 KLASA 7A BIOLOGIA 

Temat: Budowa i rola układu oddechowego.

 

prezentacja do lekcji

 

układ oddechowy - film

 


22 I 2020 KLASA 8 

Temat: Szereg homologiczny alkanów.

 

22 I 2020 KLASA 7A

Temat: Mechanizm oddychania.

 

prezentacja do lekcji

wentylacja płuc i wymiana gazowa - film obowiązkowy!!

 praca przepony - film

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

Wymiana gazowa

 

 Wiązanie kowalencyjne


 


                             BIOLOGIA   KLASY 5 ,6a, 6b, 7b 

                        nauczyciel - Bożena Zabrzeńska - Szczygieł

 

                           adres mailowy   bzabrzenska2020@gmail.com

 

                            Kontakt z uczniami poprzez;

                    - lekcje on-line poprzez Teams

                    - dziennik elektroniczny Vulcan

                    - aplikace na telefonie Messenger


 

                               

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio