baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

Biologia i Chemia

 

TUTAJ ZNAJUJĄ SIĘ TEMATY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW  PANI  WANDY SMACIARZ  I PANI BOŻENY ZABRZEŃSKIEJ - SZCZYGIEŁ

 


Frekwencja będzie sprawdzana na podstawie obecności w aplikacji Teams lub Messenger. W przypadku problemu z internetem uczeń przesyła notatkę z lekcji.

 

                                                                                                                                 Wanda Smaciarz


 WYMAGANIA DO SPRAWDZIANÓW 

    klasa 8 Podstawy ekologii

    klasa 7 Narządy zmysłów

 


DODATKOWE MATERIAŁY

 Węch, smak, dotyk e-podręczniki

 Woda jako rozpuszczalnik.  e- podręczniki

Stężenie procentowe roztworu e-podręczniki

Wyższe kwasy karboksylowe e- podręczniki

 


12 IV 2021 BIOLOGIA KLASA 8B

karty pracy Abiotyczne czynniki środowiska

 

15 IV 2021 BIOLOGIA KLASA 7A

Temat: Zmysł powonienia, smaku i dotyku.

film

 

 

 09 IV 2021 Zajęcia rozwijające kreatywność

 

Rozpuszczalność substancji w wodzie

 


 

                            BIOLOGIA   KLASY 5 ,6a, 6b, 7b 

                        nauczyciel - Bożena Zabrzeńska - Szczygieł

 

                           adres mailowy   bzabrzenska2020@gmail.com

 

                            Kontakt z uczniami poprzez;

                    - lekcje on-line poprzez Teams

                    - dziennik elektroniczny Vulcan

                    - aplikace na telefonie Messenger


 https://wordwall.net/pl/community/biologia/kl-5-paprotniki

https://www.quizme.pl/szkola-podstawowa/biologia/klasa-5

      https://sp8lubin.eu/klasa-v-b/


                                         

                                              BIOLOGIA  KLASA 5

                                            12.04. 21 rok  

Temat; Rodzime gatunki roślin nagonasiennych.

1.Rośliny nag0nasienne występujące w Polsce to wyłącznie drzewa i krzewy.

2.Więksaość roślin nagonasiennych należy do iglastych, których liście występują w postaci igieł.

3.Roślinami iglastymi występującymi naturalnie w Polsce są;

-sosna zwyczajna

-sosna limba

-kosodrzewina

-świerk pospolity

-jodła pospolita

-modrzew europejski

-cis pospolity

-jałowiec pospolity

4.Najpospolitszą rośliną nagonasienną w Polsce jest sosna zwyczajna.

5.Rosliny nagonasienne występują w lasach iglastych i mieszanych.

6.Drewno z roślin nagonasiennych jest wykorzystywane przez człowieka;

-w budownictwie

-meblarstwie

-do produkcji papieru

       https://epodreczniki.pl/a/nagonasienne/DEi6p4Sl1

       http://szkolatytusa.pl/nowa/klasy-5/biologia-klasy-5/    film

                Zadanie

Wykonaj atlas rodzimych roślin nagonasiennych (rysunki i opis)- podręcznik str 130 i 131. Zadanie na ocenę.


 

                        

                    BIOLOGIA   KLASA  6 a  i KLASA  6b

                          12.04. 2021rok  14.04 21 rok


      https://www.youtube.com/watch?v=WYmAVH1Oibg&ab_channel=Odwr%C3%B3conaLekcja

                 BIOLOGIA  KLASA  7b

                     12.04. 2021 rok

         BIOLOGIA  KLASA  7b

                 14.04.21 rok

  Temat; Konkurs wiedzy o narządach zmysłów.

1.Jakie są rodzaje narządów zmysłów u człowieka.
2.Gdzie znajdują się narządy zmysłów.
3.Jakie pełnią funkcje poszczególne narządy zmysłów.
4.Budowa oka;
-aparat ochronny oka
-warstwy gałki ocznej oraz ich funkcje
-co to jest adaptacja i akomodacja oka
-co to jest plamka żółta i plamka ślepa w oku
-jaki obraz powstaje w oku, a jaki w mózgu
-jakie są wady wzroku i jak je korygujemy lub leczymy(krótkowzroczność, dalekowzroczność, zez, astygmatyzm)
-choroby oczu (zapalenia, jęczmień, jaskra, zaćma)
-jak należy dbać o oczy
5.Budowa ucha;
-ucho zewnętrzne
-ucho środkowe
-ucho wewnętrzne
-przewód ślimakowy
-trzy kanały półkoliste
-jak należy dbać o narząd słuchu
6.Jak zbudowany jest narząd węchu u człowieka, gdzie się znajduje.
7.Jak zbudowany jest narząd smaku u człowieka, jakie smaki rozróżnia człowiek.
8.Gdzie znajduje się narząd czucia i jaką ma funkcje.
         Zadanie
Przygotuj się do sprawdzianu-środa za tydzień.

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-7-dzial-9-narzady-zmyslow-puls-zycia


https://wordwall.net/pl/resource/1317667/biologia/copy-narz%c4%85dy-zmys%c5%82%c3%b3w-kl7

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio