baner nowy 4
e-Narzędzia

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

Historia

   

    Zadania-  historia -22 i  25 czerwca                

                   

 Klasom VIII życzę aby znaleźli się na listach przyjętych do nowych wymarzonych szkół.  

                                                                                              

                            

 

Kl IV 📌Czytamy tekst z podręcznika  : Papież Polak  Str. 176-179 Wykonujemy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str:74-76

Materiały dodatkowe:     https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg

 

                                                  

 Kl V  Czytamy tekst z podręcznika: Monarchia stanowa. Str.205-209

              Wykonujemy ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.92-95

...............................................................................................................................................................................................................📌

Materiały obowiązkowe: !!!!!!!

         https://epodreczniki.pl/a/demokracja-szlachecka/DPs7vieSX

https://www.youtube.com/watch?v=JV3jc010sYs

               https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,historia-lekcja-4-28052020,47939369

                                                              

                                  :

  

.................................................................................................................

Kl VI📌. Powtórzenie wiadomości.Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki północnej. Konkurs historyczny dla klas szóstych.

 Obowiązkowo oglądamy film: https://www.youtube.com/watch?v=BUJi4m3w_u4

                                                              https://www.youtube.com/watch?v=dNMkMHDYDjM

     

 

................................................................................................................................................................................................ 

Kl VII📌         Czytamy tekst z podręcznika:Polska polityka zagraniczna w latach 1918-1939.Str.242-246

                          

W zeszycie zapisujemy temat :Polska polityka zagraniczna w latach 1918-1939

Materiał dodatkowyNotatka z lekcji, którą wpisujemy do zeszytu.

Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej:

1. w 1921 r. Polska zawarła sojusz z Rumunią

2. w 1921 r. Polska zawarła sojusz Francją

3. Józef Piłsudski był zwolennikiem projektu Międzymorza – plan zakładał stworzenie federacji państw Europy Środkowej

4. Na sytuację Polski miała wpływ  sytuacja międzynarodowa

a. w 1922 r. w Rapallo został zawarty traktat między Niemcami i ZSRS

b. niekorzystnie na położenie Polski wpłynęły zawarte w 1925 r. traktaty w Locarno– zagrożenie dla Polski wynikało z tego, że granica polsko-niemiecka nie uzyskała gwarancji granic

5. W lipcu 1932 r. Polska zawarła ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich trzyletni traktat o nieagresji – traktat został przedłużony do 1945 r.

6. Od listopada 1932 r. do września 1939 r. ministrem spraw zagranicznych był Józef Beck

7. Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym

a. w okresie Republiki Wajmarskiej stosunki polsko-niemieckie były wrogie - Niemcy dążyły do odzyskania ziem straconych na rzecz Polski

b. po dojściu Hitlera do władzy Piłsudski proponował Francji przystąpienie do wojny prewencyjnej z Niemcami

– 26 I 1934 r. została zawarta polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy

 Obowiązkowo oglądamy film https://www.youtube.com/watch?v=KeynPH3mbFk

....................................................................................................................................................................................................

 Kl. VIII 📌Czytamy z podręcznika temat :    Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce po 1989r.  

                       Zapisujemy temat do zeszytu:Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce po 1989r. Czytamy tekst z podręcznika str.222-225. 

 

  

 

 

.............................................................................................................................................................

Wiedza o społeczeństwie Kl. VIII. 🗺️W zeszycie zapisujemy temat:Powtórzenie wiadomości. Władza wykonawcza.Prezydent i Rada Ministrów.

Obowiązkowo oglądamy film https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,wos-lekcja-1-17042020,47524003

   

 

 

.................................................................................................................................................................................

 

Jestem też do Waszej dyspozycji  pod moim adresem mailowym: basiacyrek@poczta.onet.pl   
  

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio