baner nowy 2
e-Dziennik

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

Historia

   

                             Zadania-  historia - 30-marca do 3 kwietnia
                                                                                                              

                                                                                                                                             Bardzo proszę o spokojne wykonywane zadań do czwartku. W piątek poproszę
o wysłanie  na mój adres mailowy konkretnych uczniów, których nazwiska wypiszę obok zadań dla poszczególnych klas.Uczniowie, którzy nie prześlą zadania będą mieli wpisany
do dziennika brak zadania i 1 tydzień na ich wykonanie i wysłanie pocztą mailową. 

Odpowiedzi wyznaczeni w piątek uczniowie przesyłają na  mój adres mailowy: basiacyrek@poczta.onet.pl

Kl IV 📌Uzupełniamy ćwiczenia str.50-51. Podręcznik  str.110-115. .Zakładka: zdalne lekcje https://epodreczniki.pl/a/jan-iii-sobieski-pod-wiedniem/DKv8YVKq9  i    https://www.youtube.com/watch?v=0i2hmm-McAk&feature=related

Kl.V 📌Czytamy tekst z podręcznika str. 142-144. Spór cesarstwa z papiestwem. Str. 145-148 Wyprawy krzyżowe. Wykonujemy ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń pod tymi  tematami. https://www.youtube.com/watch?v=vyTzAsAWOg0 i 

Kl VI📌 Czytamy w podręczniku tematy: Sejm Wielki i Konstytucja 3Maja .Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczospolitej . Wykonujemy ćwiczenia pod tematami.Zakładka zdalne lekcje: https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

Kl VII📌CZytamy tekst z podręcznika tematy: 1.Konferencja pokojowa w Paryżu.Zapisujemy temat w zeszycie i wypisujemy postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec.2 Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny. Zakładka zdalne lekcje :https://epodreczniki.pl/a/skutki-i-wojny-swiatowej/DIzeMBUb3

Kl. VIII 📌Czytamy z podręcznika tematy że strony 170-174 . Zapisujemy temat w zeszycie: Bunty społeczne w latach:1968 i 1970. Wykonujemy  w zeszycie ćwiczenia 1.str 174 (Podręcznik) Zakładka zdalne lekcje 

Wiedza o społeczeństwie Kl. VIII. 🗺️W zeszycie zapisujemy temat: Samorząd powiatowy.W zeszycie wypisujemy zadania zlecone samorządu powiatowego.Str. 236-238.https://www.youtube.com/watch?v=OrKmiIqd_AA&t=334s

Ocenianie
: Bardzo proszę o spokojne wykonywane zadań do czwartku. W piątek poproszę o wysłanie  na mój adres mailowy konkretnych uczniów, których nazwiska wypiszę obok zadań dla poszczególnych klas.Uczniowie, którzy nie prześlą zadania będą mieli wpisany do dziennika brak zadania i 1 tydzień na wykonanie i wysłanie brakującego zadania.
    Oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego.

 Odpowiedzi, wyznaczeni w piątek uczniowie, przesyłają na  mój adres mailowy.basiacyrek@poczta.onet.pl

Jestem też do Waszej dyspozycji  pod moim adresem mailowym: basiacyrek@poczta.onet.pl   
                                              w godzinach:
Poniedziałek   8.00-10.35

Wtorek             8.55- 9.40  i 10.45-11.30

Środa               9.50- 10.35

Czwartek          8.00- 8.45   i  10.45-11.30

Piątek               8.55- 9.40     

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio