baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

Historia

 

 

 

 Drodzy uczniowie

Lekcje historii w klasie V, VIIa i VIIb oraz VIIIa i VIIIb odbywać się będą na platformie Teams 

Frekwencja będzie sprawdzana na podstawie Waszej obecności podczas zajęć. Zadania przesyłają uczniowie wyznaczeni pod koniec lekcji na konto

  w aplikacji Messenger (w wiadomości prywatnej) oraz ewentualnie na maila: 

basiacyrek@poczta.onet.pl

  JEŻELI UCZEŃ MA PROBLEM Z ŁĄCZNOŚCIĄ  , WYKONUJE zadania Z OPISU NA SZKOLNEJ STRONIE.    WPIS DO ZESZYTU Z LEKCJI JEST POTWIERDZENIEM JEGO OBECNOŚCI.

 Pzdrawiam i życzę sukcesów                                             Barbara Cyrek

 

 Tematy naszych spotkań w dniach: 14-16.04. 2021r.     

 


 

 

 środa:14.04.2021r.

klasa  VIIb i VIIb Temat lekcji: 1055 rocznica Chrztu Polski

 

Każdą lekcję zaczynamy od szczegółowego sprawdzenia czy uczniowie przeczytali tekst ostatniej lekcji z podręcznika.

  Uczniowie zgłaszają się na aplikacji Teams ( obecność obowiązkowa). Uczniowie oglądają film dokumentalny o Polsce Mieszka I . Następnie nauczyciel omawia najważniejsze aspekty lekcji w formie rozmowy z uczniami. Potem wspólnie wykonujemy ćwiczenia z karty pracy. Praca uczniów jest  oceniana na bieżąco w trakcie lekcji. Pod koniec lekcji wyznaczeni uczniowie w ciągu 5 minut mają obowiązek przesłać wykonane w czasie  lekcji ćwiczenia na adres mailowy nauczyciela: basiacyrek@poczta.onet.pl lub w aplikacji Messenger. Brak przesłanego zadania skutkuje oceną niedostateczną wpisaną do dziennika, którą można poprawić przesyłając zadanie następnego dnia.

Obowiązkowy:https://www.youtube.com/watch?v=DyGmAuz8hXI

 https://www.youtube.com/watch?v=09tBeL-DtfM

 

..........................................................................................................................................................................................................

klasa VIIIb     Temat lekcji: Temat lekcji:1055r rocznica Chrztu Polski

Każdą lekcję zaczynamy od szczegółowego sprawdzenia czy uczniowie przeczytali tekst ostatniej lekcji z podręcznika.

  Uczniowie zgłaszają się na aplikacji Teams ( obecność obowiązkowa). Uczniowie oglądają film dokumentalny o państwie Mieszka I . Następnie nauczyciel omawia najważniejsze aspekty lekcji w formie rozmowy z uczniami. Potem wspólnie wykonujemy ćwiczenia z karty pracy. Praca uczniów jest  oceniana na bieżąco w trakcie lekcji. Pod koniec lekcji wyznaczeni uczniowie w ciągu 5 minut mają obowiązek przesłać wykonane w czasie  lekcji ćwiczenia na adres mailowy nauczyciela: basiacyrek@poczta.onet.pl lub w aplikacji Messenger. Brak przesłanego zadania skutkuje oceną niedostateczną wpisaną do dziennika, którą można poprawić przesyłając zadanie następnego dnia.

 

Film obowiązkowy:https://www.youtube.com/watch?v=DyGmAuz8hXI

https://www.youtube.com/watch?v=09tBeL-DtfM

 ........................................................................................................................................................................................................

  Czwartek 15.04.2021r.

klasa V        Temat lekcji: Chrzest Polski 1055 rocznica

   Każdą lekcję zaczynamy od szczegółowego sprawdzenia czy uczniowie przeczytali tekst ostatniej lekcji z podręcznika.

     Uczniowie zgłaszają się na aplikacji Teams ( obecność obowiązkowa). Uczniowie oglądają film dokumentalny na temat państwa Mieszka I. Następnie nauczyciel omawia najważniejsze aspekty lekcji w formie rozmowy z uczniami . Aktywność na lekcji jest oceniana. Potem wspólnie wykonujemy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń dotyczące bieżącego tematu. Praca uczniów jest również oceniana na bieżąco w trakcie lekcji. Pod koniec lekcji wyznaczeni uczniowie w ciągu 5 minut mają obowiązek przesłać wykonane w czasie  lekcji ćwiczenia na adres mailowy nauczyciela: basiacyrek@poczta.onet.pl lub w aplikacji Messenger. Brak przesłanego zadania skutkuje oceną niedostateczną wpisaną do dziennika, którą można poprawić przesyłając zadanie następnego dnia.   

 Obowiązkowy film:https://www.youtube.com/watch?v=DyGmAuz8hXI

.......................................................................................................................................................................................................

 klasa VIIIa            Temat lekcji: Katyń pamiętamy

  Każdą lekcję zaczynamy od szczegółowego sprawdzenia czy uczniowie przeczytali tekst ostatniej lekcji z podręcznika.

  Uczniowie zgłaszają się na aplikacji Teams ( obecność obowiązkowa) oglądają film dokumentalny na temat ludobójstwa katyńskiego. Potem nauczyciel omawia najważniejsze aspekty filmu. Praca uczniów jest również oceniana na bieżąco w trakcie lekcji. Pod koniec lekcji wyznaczeni uczniowie w ciągu 5 minut mają obowiązek przesłać wykonane w czasie  lekcji ćwiczenia na adres mailowy nauczyciela: basiacyrek@poczta.onet.pl lub w aplikacji Messenger. Brak przesłanego zadania skutkuje oceną niedostateczną wpisaną do dziennika, którą można poprawić przesyłając zadanie następnego dnia.

Film obowiązkowy

   

 

........................................................................................................................................................................................................

 klasa VIIa       Temat lekcji: Ustny sprawdzian wiadomości:

                                   II Rzeczpospolita-formowanie państwa. Cz.II

 

Uczniowie zgłaszają się na aplikacji Teams ( obecność obowiązkowa). Uczniowie losują numer pytania i odpowiadają  przy włączonej kamerze. W razie problemów z odpowiedzią uczniowie są wspierani pytaniami naprowadzającymi. Odpowiedzi uczniów są oceniane, a oceny wpisywane do dziennika w rubryce: sprawdzian- Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy. Ocenę niedostateczną oraz nieobecność należy zaliczyć w terminie 2 tygodni.

 

......................................................................................................................................................................................................

Piątek 9.04.2021r.

klasa V     Temat lekcji: Panowanie Bolesława Chrobrego

 Każdą lekcję zaczynamy od szczegółowego sprawdzenia czy uczniowie przeczytali tekst ostatniej lekcji z podręcznika.   Uczniowie zgłaszają się na aplikacji Teams ( obecność obowiązkowa)potem  czytają tekst z podręcznika str.158-161. Następnie nauczyciel omawia najważniejsze aspekty lekcji w formie rozmowy z uczniami wykorzystując filmy dotyczące tematu lekcji. Aktywność na lekcji jest oceniana. Potem wspólnie wykonujemy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń dotyczące bieżącego tematu. Praca uczniów jest również oceniana na bieżąco w trakcie lekcji. Pod koniec lekcji wyznaczeni uczniowie w ciągu 5 minut mają obowiązek przesłać wykonane w czasie  lekcji ćwiczenia na adres mailowy nauczyciela: basiacyrek@poczta.onet.pl lub w aplikacji Messenger. Brak przesłanego zadania skutkuje oceną niedostateczną wpisaną do dziennika, którą można poprawić przesyłając zadanie następnego dnia.

 Film obowiązkowy:https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,historia-lekcja-2-02042020,47346453

.......................................................................................................................................................................................................

 

klasa VIIb        Temat lekcji: Zamach majowy

 Każdą lekcję zaczynamy od szczegółowego sprawdzenia czy uczniowie przeczytali tekst ostatniej lekcji z podręcznika.

     Uczniowie zgłaszają się na aplikacji Teams ( obecność obowiązkowa)potem  czytają tekst z podręcznika str.204--207. Następnie nauczyciel omawia najważniejsze aspekty lekcji w formie rozmowy z uczniami wykorzystując filmy dotyczące tematu lekcji. Aktywność na lekcji jest oceniana. Potem wspólnie wykonujemy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń dotyczące bieżącego tematu. Praca uczniów jest również oceniana na bieżąco w trakcie lekcji. Pod koniec lekcji wyznaczeni uczniowie w ciągu 5 minut mają obowiązek przesłać wykonane w czasie  lekcji ćwiczenia na adres mailowy nauczyciela: basiacyrek@poczta.onet.pl lub w aplikacji Messenger. Brak przesłanego zadania skutkuje oceną niedostateczną wpisaną do dziennika, którą można poprawić przesyłając zadanie następnego dnia. 

 

Obowiązkowy film: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,historia-lekcja-6-04052020,47813262

                                https://www.youtube.com/watch?v=s8udk6Ntjy0&t=31s

.................................................................................................................................................................................................     klasa VIIIa i VIIIb   Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości.
                            Polska Rzeczpospolita Ludowa

Każdą lekcję zaczynamy od szczegółowego sprawdzenia czy uczniowie przeczytali tekst ostatniej lekcji z podręcznika.

 Uczniowie zgłaszają się na aplikacji Teams ( obecność obowiązkowa).  Następnie nauczyciel omawia najważniejsze zagadnienia rodz. Polska Rzeczpospolita Ludowa w formie rozmowy z uczniami wykorzystując filmy dotyczące tematu lekcji. Aktywność na lekcji jest oceniana. Potem wspólnie wykonujemy ćwiczenia powtórzeniowe z kartami pracy. . Praca uczniów jest również oceniana na bieżąco w trakcie lekcji. Pod koniec lekcji wyznaczeni uczniowie w ciągu 5 minut mają obowiązek przesłać wykonane w czasie  lekcji ćwiczenia na adres mailowy nauczyciela: basiacyrek@poczta.onet.pl lub w aplikacji Messenger. Brak przesłanego zadania skutkuje oceną niedostateczną wpisaną do dziennika, którą można poprawić przesyłając zadanie następnego dnia. 

Film obowiązkowy: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-02042020,47364273

                                  https://www.youtube.com/watch?v=2wEaPL2k0Js

                                  https://www.youtube.com/watch?v=g_2x47GS-V4

                

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio