baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

Język Niemiecki Kl 7

PONIEDZIAŁEK, 22. 02. 2021 klasa 7b, WTOREK 23.02.2021 klasa 7a

  

 

Lektion

 

 Thema: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 

Zapisujemy temat lekcji w zeszytach.

 

 

 

 

Na dzisiejszej lekcji zaczynamy powtórki z rozdziału 2, będą to ćwiczenia, w

 

których powtórzymy wiadomości z całego rozdziału.

 

 

Do wykonywania ćwiczeń potrzebny będzie słownik w podręczniku na stronach 

58 – 59 oraz notatki w zeszycie.  

 

 

 

Otwieramy zeszyt ćwiczeń i rozwiązujemy kolejno:

 

 

 

 

 

na str. 42 - ćw. 1, ćw. 2, ćw.4

 

 

na str. 43 – ćw. 6

 

 

na str. 44 – ćw. 1, ćw. 2, ćw. 4

 

 

na str. 45 – ćw. 9

 

 

na str. 46 – ćw. 4

 

 

 

Jest to w sumie 9 łatwych ćwiczeń, które wykonacie bez problemu czytając

 

polecenia i korzystając ze słownika i zeszytu.

 

 

W razie pytań jestem dostępna w trakcie lekcji na messengerze na naszej grupie.

 

 

Nie przysyłamy zdjęć ćwiczeń, sprawdzę je na następnej lekcji.

 

 

Pozdrawiam.

 

  

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio