baner nowy 4
e-Narzędzia

Webmaster login

Przyroda

                        WITAM  UCZNIÓW   KLASY  4a  i  4b

                 podaję maila do odsyłania prac  bzabrzenska2020@gmail.com

                                     Kontakt poprzez

                            -lekcje on-line na Teams ,

                         -dziennik elektroniczny Vulcan ,

                         -telefonicznie poprzez aplikację Messenger

 

        https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Tajemnice-przyrody-4_2/index.html#p=129


                         Poniżej link do sprawdzianów interaktywnych - pozdrawiam uczniów


https://wordwall.net/pl/community/klasa-4/odkrywamy-tajemnice-zdrowia

 


                  

                            

 

               

                                   PRZYRODA  KLASA  4a i 4b

                                 12.04.21 rok

 Temat; Wody słodkie i wody słone.

1.Wody słone pokrywają większą część powierzchni Ziemi, są to morza i oceany.
2.Na lądach występują wody słodkie, które dzielimy na stojące i płynące.
3.Do wód stojących zaliczamy;
-jeziora naturalne i sztuczne
-bagna
-stawy
4.Do wód płynących zaliczamy;
-rzeki
-strumienie
-potoki
-oraz kanały śródlądowe zbudowane przez człowieka
5.Większość wody słodkiej na kuli ziemskiej jest w postaci lodowców, znaczna część jest pod ziemią, a tylko niewielka część na powierzchni w postaci wód powierzchniowych.
     Zadanie
ćwiczenia str 92 i 93.

 


               PRZYRODA  KLASA  4a i 4b

                   14.04.21 rok

Temat; Krajobraz dawniej i dziś.
1. Gwałtowny rozwój przemysłu spowodował największe zmiany w krajobrazie.
2.Źródła informacji o tym, jak wyglądała okolica w przeszłości, to między innymi;
-opowieści dziadków i rodziców
-stare fotografie
-pocztówki, plany i mapy
3.Nazwy miejscowości pochodzą między innymi od;
-położenia geograficznego
-nazwiska założyciela
-zawodu uprawianego niegdyś przez mieszkańców
-lub dni targowych w tygodniu


https://wordwall.net/pl/resource/1806004/przyroda/krajobraz-najbli%c5%bcszej-okolicy


                      Zadanie
1.Napisz, jak wyglądała twoja miejscowość 100 lat temu oraz skąd się wzięła nazwa miejscowości i osiedla, w której mieszkasz.
2. Ćwiczenia str 94 i 95.

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio