Banerx
e-Narzędzia

Webmaster login

Edukacja wczesnoszkolna kl 1

PLAN PRACY NA OKRES 14.12.2020 – 18.12.2020

PONIEDZIAŁEK – 14.12.2020 – temat dnia: Świąteczne zwyczaje

ed. polonistyczna

1. Analiza ilustracji – podr. str. 42,43.

3.Wykonanie ćwiczeń – str. 45

ed. społeczna

Tradycje bożonarodzeniowe w naszym regionie

ed. matematyczna

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakr. 10

Analiza zadań z podr. str.82 oraz wykonanie zadań w ćwiczeniach – str. 65

WTOREK 15.12.2020 – S jak sopel

ed. polonistyczna

1.Analiza sylabowa i głoskowa wyrazu „sopel”.

2. W zeszytach robimy szlaczek i rysujemy model wyrazu „sopel” odpowiednio kolorami: czerwony – Za

3.Analiza ilustracji – str. 44,45

4.Odczytanie tekstu I i II

5. Uzupełnianie ćwiczeń – str. 47

ed. przyrodnicza

Analiza mapy pogody i ilustracji podr. str. 46

Ćw. str. 49

ed. techniczna

Zamroź w plastikowym pojemniku trochę wody. Zaznacz kreską na pojemniku, dokąd sięga woda. Po zamrożeniu sprawdź, co się zmieniło.

ed. zdrowotna

Toczenie piłki nogą. Pamiętajcie o tym, żeby nie odpychać piłki palcami stopy.

ŚRODA 16.12.2020 – temat dnia: S jak sopel

ed. polonistyczna

1.Nauka pisania liter s,S

2.Wypełnianie ćwiczeń – str. 48

3.Zapis litery i wybranych wyrazów w ćwiczeniach

ed. matematyczna

Do zeszytu wykonujemy zadania z podr. str. 83

ed. zdrowotna – na podwórku

Wykop piłki nogą jak najdalej, pamiętając, żeby nie robić tego palcami stopy. Przypominamy sobie jak tłumaczyłam w szkole.

ed. muzyczna

Takt na 2. Analiza treści w podr. str. 88 i wykonanie ćwiczeń -str. 79

CZWARTEK 17.12.2020 – Wyjątkowe święta

ed. polonistyczna

1.Odczytanie tekstu – podr. str. 48,49

2.Odpowiadanie na pytania pod tekstem.

3.Uzupełnianie ćw. – str. 50

ed. matematyczna

Uzupełnianie ćwiczeń – str. 66,67

ed. plastyczna

Wykonaj kolaż „Stół wigilijny”.

ed. informatyczna - linia

Wykonaj lekcję 11 z płyty.

Zajęcia rozwijające: Karty pracy zostaną przesłane na e-mail rodziców

 

PIĄTEK 18.12.2020 – temat dnia : Hej kolęda

ed. polonistyczna

1.Wykrzyknik – zdanie rozkazujące.

2.Wykonaj ćw. str. 51

3.Odczytanie tekstu – str. 50

5. Wykonaj ćw. str. 52

ed. matematyczna

Zachęcam do połączenia, bo chciałabym zrobić kartkówkę.

ed. zdrowotna

 

Rzuty do celu.

 

PLAN PRACY NA OKRES 7.12.2020 – 11.12.2020

PONIEDZIAŁEK – 7.12.2020 – temat dnia: Jak to było z Mikołajem

ed. polonistyczna

1.Odczytanie i analiza wiersza – podr. str. 36

2.Uporządkowanie historyjki obrazkowej – ćw. 1 , str38.

3.Wykonanie ćwiczeń – str. 39

5.Zadanie domowe – ćw.2 str. 38 i ćw. 5 str 39.

ed. społeczna

Sprawianie radości innym. Obdarowywanie się prezentami w różnych krajach. Spotkanie z Mikołajem.

ed. plastyczna

Wykonaj wizerunek Mikołaja dowolną techniką.

WTOREK 8.12.2020 – temat dnia: poznajemy „ó”

ed. polonistyczna

1.Wysłuchanie wiersza J. Tuwima „Idzie Grześ”

2. W zeszytach robimy szlaczek i rysujemy pod spodem worek.

3.Zapisujemy przez 1 linijkę literę „ó”

4.Uzupełnianie ćwiczeń – str. 41

5. Zadanie domowe – Narysuj w zeszytach obrazki z ćw. 1. Przy każdym obrazku kolorową kredką zapisz ó.

ed. matematyczna

Wykonanie zadań z podr. str. 78

Ćw. str. 61

ed. muzyczna

1.Powtórzenie wartości rytmicznych : ósemka, ćwierćnuta – ćw. str.78, ćw. 3 i 4.

2.Naucz się piosenki https://www.youtube.com/watch?v=cnEvt6FTmlI

ed. zdrowotna

Ćwiczenia zręcznościowe. Przeskoki przez sznurek położony na podłodze. Przewlekanie szarfy lub związanego w pętlę sznurka przez ciało od głowy i od nóg. Ćwiczenia równowagi: stajemy raz na jednej, raz na drugiej nodze.

ŚRODA 9.12.2020 – temat dnia: Utrwalanie wyrazów z „ó”

ed. polonistyczna

1.Odczytanie tekstów – str. 38

2.Odszukiwanie wyrazów  „ó”

3.Zapis litery i wyrazów w ćwiczeniach – str. 42 – ćw. 3, 4, 5.

4. Zapis w zeszytach wybranych wyrazów z „ó” – do zapamiętania

ed. matematyczna

Odejmowanie od  10. Wykonanie zadań z podr. str. 79.

Wykonujemy ćw. ze str. 62

ed. zdrowotna

Bieg slalomem po podwórku.

ed. informatyczna

Zrób lekcję 10 z płytki.

CZWARTEK 10.12.2020 – temat dnia: Niespodzianki

ed. polonistyczna

1.Odcytanie tekstu – podr. str. 40,41

2.Odpowiadanie na pytania pod tekstem.

3.Uzupełnianie ćw. – str. 43

ed. matematyczna

1.Wykonanie zadań z podr. str. 80

2.Uzupełnianie ćwiczeń – str. 63

ed. techniczna

Zaprojektuj i wykonaj prezent dla jakiejś osoby lub ulubionego zwierzątka.

ed. zdrowotna

Wybierz kilka znanych ćwiczeń ruchowych i spróbuj namówić kogoś do wspólnego ich wykonania.

Zajęcia rozwijające: Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY

Jeśli masz kolorową kredę – spróbuj zabarwić kilka próbek soli. Nasyp po trochę soli do kilku przykrywek od słoika. Kolorową kredą pocieraj sól w przykrywce, a nabierze koloru. Postępuj tak ze wszystkimi próbkami – każdą w innym kolorze. Narysuj potem na kartce kontur dowolnego zwierzątka lub rośliny, fragmentami posmaruj klejem pola w konturze i posyp kolorową solą. Pomaluj w ten sposób całe zwierzątko lub  roślinkę. Przypomnij sobie jak robiliśmy taką pracę w szkole z piaskiem.

 

PIĄTEK 11.12.2020 – temat dnia : Świąteczne zwyczaje

ed. społeczna

1.Zwyczaje i tradycje świąteczne w naszym regionie

2.Wykonaj ćw. 1 na str. 45

ed. polonistyczna

3.Analiza ilustracji – podr. str. 42, 43

4.Pytajnik – zdanie pytające.

5. Wykonaj ćw. 3,4,5 na str. 46 i ćw. 2 na str. 45

ed. matematyczna

Wykonaj lekcję z podr. str. 81 i ćw. str. 64

 

 

 

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio