baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

Edukacja wczesnoszkolna kl 2

 
Piątek 18.12.2020r.
Ed. polonistyczna
Temat: Wkrótce gwiazdka
1.     Sylabowa układanka-ŚWIĄ WA NIA. GO PRZY TO CZNE TE. Uczniowie odgadują hasło. Zapisują je pod tematem w zeszycie oraz propozycje czynności związanych z przygotowaniami do świąt. 
2.     Czytanie tekstu „Gwiazdka”/ podręcznik str.64-65/ . Uczniowie ustnie udzielają odpowiedzi na pytania pod tekstem.
3.     Wykonanie zadań z ćwiczeń polonistycznych str.44.
4.     Rozwijanie więzi emocjonalnych z rodziną-czym się dzielimy w czasie świąt?- uczniowie podają swoje propozycje.
5.     Jak to zrobić?- rozmowa nt. instrukcji wykonania papierowego łańcucha na choinkę. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu- wykonanie zadania 5 str.45/ćwiczenia polonistyczne/.
6.     Utrwalenie poznanych zasad ortografii-uzupełnianie ćwiczeń PISZĘ str.29 i 30.
Ed. informatyczna
Temat: Kolorowa gwiazdka. Pisanie życzeń w programie Word.
1.     Otwórz program Word. Używając wybranej czcionki zapisz życzenia świąteczne np.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wymarzonych prezentów pod choinką oraz zdrowia i szczęścia w Nowym Roku 2021 życzy………..
2.     Zaznacz myszką tekst życzeń i spróbuj go ozdobić za pomocą narzędzia Efekty tekstowe /zaznaczone na pasku narzędzi niebieską literą A/, Rozmiar czcionki, Pogrubienie, Kursywa. Można wstawić wybrane kształty i zaprojektować świąteczny element do życzeń.
3.     Zapisz swoją pracę na komputerze.
Ed. zdrowotna
Poćwicz w wolnym czasie i dbaj o zdrowie:
Do zobaczenia w poniedziałek! Miłej soboty i niedzieli w gronie rodzinki!
 
Poniedziałek 21.12.2020r.
Ed. polonistyczno- społeczna
Temat: Jak napisać życzenia?
1.       Przypomnienie znaczeń wyrazów: adresat i nadawca, listonosz, poczta, adres, list, kartka pocztowa, widokówka.
2.       Pomysły uczniów na nazwy uroczystości, z okazji których składamy sobie życzenia- wykonanie zadania 2 z ćw. pol. Str.48.
3.       Jak napisać życzenia świąteczne- ćwiczenia w czytaniu, mówieniu, ćwiczenia w spostrzegawczości-podręcznik pol-społ. str.66-67 oraz ćw. pol-społ.str.49.
4.       Piszemy życzenia świąteczne- ćw. pol-społ.str.48-49.
5.       Zapis do zeszytu tematu lekcji. Staranne przepisywanie wybranych życzeń z podręcznika str.66, 67 lub układanie własnych życzeń świąteczno-noworocznych.
6.       Choinka naturalna czy sztuczna- dyskusja. Ćwiczenia w pisaniu instrukcji, rozwijanie logicznego myślenia- ćwiczenia pol-społ. zad.1 i 2 str.46.
Pisownia wyrazów z rz wymiennym. Tworzenie rodziny wyrazów – ćwiczenia ortograficzne
7.       Zapis do zeszytu reguły:
Rz piszemy, gdy w wyrazach należących do tej samej rodziny rz wymienia się na r.
Ed. matematyczna
Temat: Dodawanie i odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego w zakresie 100
1.       Ile brakuje do 10? Ile brakuje do pełnej dziesiątki?
1+…=10, 2+…=10, itp.
21+…=30, 32+…=40, 43+…=50, itp.
2.       Ćwiczenia praktyczne na patyczkach lub liczydle: 29+5= .
3.       Zapis do zeszytu tematu i sposobów obliczenia sumy:
·         dopełnianie do pełnej dziesiątki 29+5=29+1+4=30+4=34 lub
·         dodawanie dziesiątek do jedności 29+5= 20+9+5=20+14=34
4.       Wykonywanie zadań z podręcznika matem- przyr. str. 71 oraz ćwiczeń str.69.
5.       Odejmowanie w zakresie 20. Ile trzeba odjąć, aby otrzymać 10?
11-…=10, 12-…=10, 13-…=10, itp.
6.       Ile trzeba odjąć, aby otrzymać pełna dziesiątkę: 21-…=20, 32-…=30, 43-…=40, itp.
7.       Ćwiczenia praktyczne na liczydle lub patyczkach: 34-7=…
Zapis przykład do zeszytu; 34-7=34-4-3=30-3=27
8.       Analiza przykładów z podręcznika str.72 oraz wykonanie zadań z ćwiczeń mat-przyr. str.70.
Ed. przyrodnicza
Temat: Wpływ działalności człowieka na środowisko.
1.       W jaki sposób człowiek niszczy środowisko?- dłuższe wypowiedzi uczniów.
2.       Co to jest smog? Czytanie informacji w podręczniku mat-przyr. str.68 i 70.
3.       Źródła zanieczyszczeń środowiska. Wykonanie zadań z ćwiczeń mat- przyr. str.68.
4.       Jak możemy chronić i dbać o środowisko? Podr. mat-przyr. str. 69.
5.       Dla utrwalenia wiedzy o ochronie przyrody można zagrać w grę ekologiczną „Segregowanie śmieci” na stronie internetowej:
Ed. zdrowotna
Gry i zabawy z piłką / toczenie, kopanie, kozłowanie, podrzucanie i chwytanie/ lub hula-hop.
 

Wtorek  22.12.2020

Ed. pol.- społ.

Temat: Wyruszamy w podróż w poszukiwaniu prezentów pod choinkę dla bliskich.

Dzisiaj zastanowimy się i porozmawiamy  jakimi prezentami możemy obdarować najbliższych? Jak zachowujemy się przyjmując prezenty? Jak i gdzie  spędzają Wigilię i  Święta Bożego Narodzenia  osoby, które są poza domem rodzinnym?  Jakie są  zwyczaje  wigilijne i bożonarodzeniowe w Naszych domach?

1.Jaki wyraz powstanie z tych sylab?  WA  DA  NIE  RO  OB  WY  Jakie skojarzenia wywołuje ten wyraz. Podawanie przykładów  prezentów. Czy prezenty to tylko  przedmioty? Ćw. pol  str.51.

2. Odpowiedź na pytanie: Gdzie dzieci, dorośli mogą spędzać  Święta, jeśli  nie ma ich w domu  w gronie rodzinnym???  Życzenia jako prezent-pisanie życzeń dla chorej dziewczynki w szpitalu.  Ćw  pol str 50 zad.1

3.Tradycja Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia- rozmowa z udziałem najbliższych. Wspólne wykonanie zad 2 ćw pol str 50.

4.Ćwiczenia utrwalające- ćw. pol. str. 52-53.

5.Składanie życzeń.

Ed. muzyczna

Temat: Śpiewamy kolędy.

1.Wysłuchanie gry na instrumentach kolęd chętnych uczniów. Wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd.

2.Przepisanie do zeszytu nutowego pod tematem lekcji  fragmentu kolędy ,,Lulajże Jezuniu’’/8 taktów/ Karty muzyczne str 15 , podpisanie nut nazwami sylabowymi/ do re mi fa sol la si do/.

Ed. matematyczna

Temat: Ćwiczenia rachunkowe utrwalające. Robimy zakupy świąteczne.

Ustnie wykonujemy zadania w Podr. mat. str 73 oraz pisemnie Ćw. mat. str.72-73.

Ed. techniczna

Temat: Wykonujemy dowolną ozdobę choinkową z wykorzystaniem różnych materiałów.

Ozdobę zachowujemy i przynosimy ją do szkoły po feriach zimowych w styczniu/18.01.2021/.

 Z okazji Świat Bożego Narodzenia dużo zdrowia, radości w gronie rodzinnym, błogosławieństwa Bożej Dzieciny oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021 życzą wychowawcy kl.2a i 2b. Katarzyna Chryc i Małgorzata Kielusiak.

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl