baner 11
e-Narzędzia

Webmaster login

Edukacja wczesnoszkolna kl 2

Poniedziałek  12.04.21

Edukacja polonistyczno –społeczna

Temat: Inni  wśród  nas. Stopniujemy przymiotniki.

2.Pisanie notatki o osobach niepełnosprawnych w zeszycie.

Osoba, która nie widzi to niewidomy. Człowiek, który nie słyszy i nie mówi to głuchoniemy. Ten, kto nie chodzi porusza się na wózku inwalidzkim. Niepełnosprawnym pomagają inni ludzie i wyszkolone psy- przewodnicy.

mały- mniejszy- najmniejszy ---------uzupełnij i przepisz do zeszytu te przyklady

biały- bielszy- najbielszy

gruby- grubszy- naj……….. .

wysoki- ……………- najwyższy

wesoły- weselszy- …………. .

3. Uzupełnianie ćw.pol.str.77 i 76.

4.Nauka na pamięć wiersz pt,, Czterolistna koniczyna’’.

Edukacja matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000.

1.Praca z podręcznikiem mat.- ustnie str.49

2.Uzupełnianie ćw.mat.str.47

Edukacja zdrowotna

Spacer na świeżym powietrzu. Wykonywanie podskoków  i przeskoków/pokonywanie przeszkód naturalnych/.

 

Wtorek 13.04.2021r.

Edukacja polonistyczno- społeczna

Temat: Wiem, potrafię

1. Przypomnienie wiadomości o częściach mowy: rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku /podręcznik ed.pol- społ. od str.72 do 77/.

2. Ćwiczenia ortograficzne. Ćwiczenia "Piszę" str.59 i 60.

3. Zabawy słowami ćwiczenia  pol.- społ.str.80.

Edukacja matematyczna 

Temat: Działania na liczbach w zakresie 1000.

1. Rozwiązywanie zadań z podręcznika mat- przyr. str.50 i 51/ do zeszytu zadanie 2 i 3 str. 51/.

2. Wykonanie zadań z ćwiczeń mat- przyr. str. 48.

Edukacja przyrodnicza

Temat: Jak dbać o przyrodę? Dlaczego wypalanie łąk jest groźne?

1. Praca z podręcznikiem mat- przyr. str. 46-48.

2. Zapis do zeszytu zdań, które mówią o skutkach wypalania łąk.

3. Wykonanie zadań z ćwiczeń mat- przyr. str. 46.

Edukacja zdrowotna

Temat: Ruch na świeżym powietrzu.

Zachęcamy do codziennych zabaw na świeżym powietrzu: spacery z rodziną, skoki przez skakankę, biegi, rzuty i chwyty piłki, itp./ mile widziane zdjęcia do 16.04.2021/ Pamiętamy o bezpieczeństwie swoim i innych! 

 Środa 14.04.2021r.

Edukacja polonistyczno- społeczna

Temat: Świat mediów

1. Rozmowa nt. znanych źródeł informacji oraz sposobów przekazywania informacji między ludźmi. 

2. Czym są media? - Wyjaśnianie znaczenia słowa media.

3. Czytanie tekstu informacyjnego o mediach. Rozwiązywanie zagadek. /podr. do ed. pol.- społ. str.40 i 41/

4. Wykonanie zadań z ćwiczeń pol.- społ. część 4 str. 3,4 i 5.

Edukacja techniczna

Temat: Zasady zdobywania wody przez człowieka

Szukanie odpowiedzi na pytania: Jak człowiek wykorzystywał wodę dawniej i dziś? oraz Skąd się bierze woda w kranie?

Edukacja informatyczna

Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie

1. Co to jest Internet?- szukanie informacji w Internecie wyjaśnienia w słowniku języka polskiego na stronie www.google.pl

2. Praca w programie Word- wykorzystanie poznanych narzędzi. Kasowanie błędnie napisanego tekstu, zdania lub litery klawiszami Delete lub Backspace.

3. Wykonujemy zadania na płycie: zajęcia 28.

 15.04.21  czwartek

Ed. polonistyczno- społeczna

Temat: Wady i zalety mediów.

1.Rozmowa na temat: Co jest dobrego, a co złego z  korzystania  z różnych źródeł informacji?

                                        Czy czas poświęcony na korzystanie ze źródeł informacji jest odpowiedni?

                                        Jak możemy spędzać  wolny  czas z korzyścią dla naszego zdrowia?

2.Opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej o  Igorze i Wojtku. Ćw.pol.str.6 zad.1.

3.Uzupełnianie ćw.pol.str.6 zad./ czytanie  opowiadania/ i str.7 zad.2 oraz 3 jako zad. domowe.

Ed. matematyczna

Temat: Dodawanie dziesiątkami i setkami do 1000. Obliczenia pieniężne.

Podr. mat. -przyr. str.70 zad.1 i 71 zad.4

Ed. muzyczna

Temat: Pan Kreseczka i Pan Kropeczka, czyli artykulacja w muzyce. Poznajemy słowa piosenki pt,, Blues o mediach’’.

1.Znaczenie słów:  artykulacja w muzyce, staccato i legato. Wysłuchanie fragm. Utworu L. Bernstein pt,, Siedmiu wspaniałych’’/YouTub/.  Praca z Kartami muz.str.27.

2.Zagrajcie na instrumencie Wam dostępnym fragment ,,Trzech kurek’’/K. m. str. 23/ staccato później legato- udanej zabawy!!!

3.Wysłuchanie i  rozmowa na temat słów piosenki pt,, Blues o mediach’’.

Ed. plastyczna

Wykonanie plakatu z hasłem:   Stop wypalaniu traw!!!/20.04.21/.

 

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio