baner nowy 2
e-Narzędzia

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

Edukacja wczesnoszkolna kl 3

 

   

 

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA OKRES 8.06.2020 – 11.06.2020

Kochani, już wiele tygodni zdalnej nauki za nami. Cieszymy się, że wytrwale pracujecie i spotykacie się z nami  na lekcjach.  Wiemy, że wymaga to od was wysiłku , więc tym bardziej zachęcamy do nauki. Już niedługo wakacje!!!

poniedziałek – 8.06.2020

Język angielski

Topic: Extreme sports.

Dziś będzie lekcja o ekstremalnych sportach. Otwieramy podręczniki na stronie 66. Mamy tam 3 osoby które zajmują się takimi sportami. Proszę przeczytajcie o nich oraz wybierzcie która postać jest dla was najciekawsza narysujcie i opiszcie w zeszycie np:

Wybieram postać 3 Anton (Wpisujemy co dana osoba lubi)

He likes swimming and diving. He likes fish and sharks. His favourite sport is scuba diving.

Wykonajcie również ćwiczenia ze strony 60 i 61 zeszytu ćwiczeń.

W zad 6 strona 61

Uczniowie odpowiadają na pytania, wpisując w luki Yes lub NO zgodnie z rysunkami i zakreślają właściwe zwroty. (np jeśli zaznaczam NO to zakreślam "doesn't" )

W zad 7strona 61

Uczniowie dobierają odpowiedzi do pytań. (Zwracajcie uwagę aby osoby się zgadzały w pytaniu i odpowiedzi)

ED. POLONISTYCZNA

Przeczytajcie wiersze w podr. polon. – str. 64,65. Zastanówcie się jak zbudowane są te wiersze, czy mają zwrotki, rymy? Jak należy je czytać, żeby je zrozumieć?

Uzupełnijcie tabelę w ćw. 1 – ćw. polon. – str. 46. Zróbcie również ćw. 2 wraz z kropką.

ED. PRZYRODNICZA

Niedługo wakacje, warto więc poznać ciekawostki z różnych państw. Odczytajcie informacje z podr. matem – str. 62,63. Możecie zagrać z rodzicami lub rodzeństwem w grę – ćw. matem – str. 72,73.

ED. MUZYCZNA

Niedługo już wakacje, dlatego posłuchajcie i nauczcie się piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ

wtorek – 9.06.2020

ED. POLONISTYCZNA

Przeczytajcie jeszcze raz wiersz: „Maria Wanna”. Odpowiedzcie na pytania w ćw. polon. – str. 48. Zróbcie pierwszą i drugą kropkę.

ED. MATEMATYCZNA

Prześledźcie zadania i ich rozwiązania w podr. matem – str. 64.

W zeszytach zapiszcie temat: Mnożenie pisemne.

Przepiszcie do zeszytu i obliczcie działania z podr. matem str. 64 z pól niebieskich i fioletowych.

ED. TECHNICZNA

Zróbcie na kartkach kwiat słonecznika. Wykorzystajcie do tego celu różne materiały: nasiona, plastelinę, skrawki materiałów, bibułę. Prosimy o przesłanie zdjęć tych prac do wychowawców.

środa – 10.06.2020

ED. POLONISTYCZNA

Dzisiaj powtórzymy pisownię wyrazów z „ó”.

Zróbcie ćw. 1, 2, i 3 z kropkami w ćw. polon. str. 49.

ED. MATEMATYCZNA

Wykonajcie ćw. matematyczne na str. 74.

ED. ZDROWOTNA

Dzisiaj poćwiczycie z piłką. Obejrzyjcie film i ćwiczcie.

https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU

Powodzenia.

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA OKRES   15.06.2020 – 19.06.2020

15.06.2020 –Poniedziałek

Język angielski

Topic: Do you like basketball?

Do you like...? Czy lubisz.....

Proszę otworzyć podręcznik na stronie 67 i wykonajcie zad 17 np:

1 She likes .........(trzeba wybrać patrząc na obrazek)

2. She is wearing....(ona ma ubrane...)

W zad 18 ze strony 67 podręcznika uczniowie rysują siebie, swój ulubiony sport oraz przyjaciela. Opisujemy tak jak w przykładzie jaki sport lubimy i  jakiego nie lubimy.

I like swimming. I don't like rollerblading.

Proszę uzupełnicie stronę 62 oraz 63 zeszytu ćwiczeń.

W zad 8 ze strony 62 w luki wpisujemy "likes" lub "doesn't like" zgodnie z obrazkami.

W zad 9 uczniowie czytają pytania i odpowiadają na nie YES lu NO

W zad 10 używając wyrazów podanych w ramce, uczniowie piszą zdania zgodnie z rysunkami.

W zad 11 uczniowie uzupełniają dialog wyrazami z ramki.

 

ED.POLONISTYCZNA

1.   Otwieramy podręczniki  polonistyczne na str.66 i 67. Dzisiaj będziemy analizować wiersze.

2.   Ćwiczenia polonistyczne str.50 ćw.1,2,3

3.   Ćwiczenia „piszę”str.79 ćw.1,2 oraz wszystkie kropki str.80

ED.MATEMATYCZNA

1.   Ćwiczenia matematyczne str.75 ćw.1,2 z kropkami oraz „liczę” str.71 z.5,6,7

ED.PRZYRODNICZA

Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie oraz pierwszej pomocy.

1.Podręcznik matematyczny str.66,67,68 – analizujemy sytuacje na ilustracjach, uważnie czytamy wszystkie informacje.

2. Ćwiczenia matematyczne str.78

 

 

19.06.2020 Piątek

 

ED.POLONISTYCZNA

1.Cwiczenia polonistyczne str.51 ćw.1 bez kropki

 

ED. MATEMATYCZNA

 

1. Podręcznik matematyczny str.65 z. 1,2,3,4. Te zadania które wymagają zapisu zapisujemy w zeszycie do matematyki. Temat:Znaki rzymskie

    2. Ćwiczenia matematyczne str.76.ćw.1,2,3,4

    3.Ćwiczenia „liczę”str.70 z.1,2,3,4

ED.INFORMATYCZNA

1.    Z płyty wykonujemy lekcję 32.

 

Życzymy powodzenia i miłej pracy.

 

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA OKRES 22.06.2020 – 26.06.2020

Kochani, to już ostatni tydzień nauki w tym roku szkolnym. Za pasem wakacje. Dajcie z siebie jeszcze trochę wysiłku, aby zrealizować naukę jeszcze w tym tygodniu.

 

Poniedziałek – 22.06.2020  

Język angielski

Witam serdecznie 

Topic:   Let's revise. 

Proszę o uzupełnienie zadań ze strony 64 oraz 65 zeszytu ćwiczeń.

W zadaniu 12 uczniowie śledzą linie,  aby połączyć dzieci  z przedmiotami  i zakreślają  w zadaniach właściwe zwroty zgodnie z odkrytymi  informacjami.

W zadaniu 13 uczniowie podpisują rysunki wyrazami ułożonymi z rozsypanek.

W zadaniu 14 uczniowie odpowiadają  na pytania  zgodnie z obrazkiem.

W zadaniu 15 uczniowie dokonują samoocenę : jeśli potrafią wykonać wymienione czynności, oznaczają je znakiem "V" i przyklejają obok naklejkę z bohaterem filmu.

Proszę o uzupełnienie ćwiczeń już do końca jeśli ktoś ma  braki.

 

TEMAT DNIA: WESOŁA ORTOGRAFIA

Ed. polonistyczna

Przypomnijcie sobie zasady pisowni wyrazów z „rz”

Zróbcie zadania wraz z kropkami w ćw. polon. – str. 52

Ed. matematyczna

Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania tekstowe.

Wykonajcie ćw. 1, 2, 3, bez kropek w ćw. matematycznych – str. 77

Ed. informatyczna

W miarę możliwości zróbcie pozostałe zadania z płytki.

Wtorek – 23.06.2020

TEMAT DNIA: POWTÓRZENIE MATERIAŁU

Ed. polonistyczna

Dzisiaj powtórzymy sobie alfabet oraz pisownię wyrazów z „ż”

Zróbcie ćw. polon. – str. 53 – ćw. 1,2,3, włącznie z kropkami.

Ed. matematyczna

Z matematyki powtórzymy dzisiaj zegary i obliczenia zegarowe oraz kolejność wykonywania działań.

Wykonajcie zadania z ćwiczeń matem. – str.80, 81.

Pogłówkujcie dodatkowo jeszcze nad zadaniami: 2,3,4 w ćw. liczę – str. 73.

Ed. zdrowotna

Spróbujcie dzisiaj popracować nad swoją formą. Proponujemy wam krótki trening w formie zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc

środa – 24.06.2020

TEMAT DNIA: PRZEPUSTKA DO CZWARTEJ KLASY

Ed. polonistyczna

Wykonajcie zadania 1, 2, 3 z kropkami w ćw. polon. – str. 54,55

Ed. matematyczna

„Czy już potrafisz…” – zróbcie zadania z ćw. matem – str. 82,83

Ed. plastyczna

Namaluj farbami obrazek wakacyjny

Czwartek – 25.06.2020

TEMAT DNIA: WAKACYJNE PLANY

Ed. polonistyczna

Zapiszcie temat lekcji w zeszytach: Moje wakacyjne plany

Ułóżcie kilka zdań na temat tego, w jaki sposób chcielibyście spędzić tegoroczne wakacje. Może chcielibyście przeżyć jakąś przygodę? Przed wami Pierwsza Komunia Święta, może napiszecie, jak się do niej przygotowujecie?

Ed. matematyczna

Dzisiaj zróbcie zadania z ćw. matem. – str. 84, 85

Ed. społeczna

Z racji waszego przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, chciałybyśmy, abyście ze swoimi rodzicami spędzili trochę czasu na rozmowach i wspólnych działaniach przygotowujących do tego ważnego dnia.

 

 

 

 

 

  

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio