20-10-2017
e-Narzędzia

Webmaster login

Religia

   Szczęść Boże!

Podaję kody dostępu do platformy Teams:

KL. I       2vfwnwd

KL. II a   1d6yxzr

KL. II b   23j6tt2

KL. IVa   sgt309c

KL. IVb  2q6ja9w

KL. VIa   isop30r

KL. VIb  5wxoyf2

Podczas lekcji zgodnie z planem spróbujemy połączyć się na platformie Teams. Obecność na platformie lub odesłane prace będą równoznaczne z obecnością na lekcji. Prace wysyłamy na meil: sagaszczygiel@gmail.com.

Temat, który będziemy realizować podany będzie z wyprzedzeniem. Klasy I i II przygotują ćwiczenia. 

 Serdecznie Was pozdrawiam s. Agnieszka

 

Szczęść Boże!

        27.01.2021r.

KL. IV a,b

Temat : Nieposłuszeństwo ludzi a miłość Stwórcy.

Proszę przygotować katechezę ze str.135-137.                                                             

Adam i Ewa zwiedzeni przez węża, czyli diabła popełnili grzech pierworodny. Polegał on na nieposłuszeństwa wobec Boga. Zerwanie owocu jest symbolem popełnienia tego grzechu.

Po przeczytaniu katechezy proszę odpowiedzieć na pytania sprawdzające str. 137.

 

       Spotykamy się na Teams.    Pozdrawiam   s. Agnieszka

 

 

 

Szczęść Boże!

26.01.2021r.

KL.II a

Temat spotkania 1: Cud w Kanie Galilejskiej.

 Spotykamy się na Teams                                                                       

 Temat znajduje się na str. 116-119 w ćwiczeniach .

Dzisiejszy temat mówi nam o zaufaniu jakim powinniśmy obdarzać Jezusa. Pan Jezus zawsze ratuje człowieka w trudnej sytuacji, ale trzeba trzeba spełnić warunek... zaufać Mu. Tak uczyniła młoda para, która zaprosiła Maryję i Jezusa. To dzięki ich obecności wesele mogło odbyć się bez przeszkód.  Teraz też Pan Jezus ma taką moc, czeka jedynie, aż człowiek zaprosi Go do swojego życia. Poprośmy więc w modlitwie, abyśmy zawsze mieli ufne serce wobec Jezusa.                                                      Wykonujemy zadanie 1,2i3.

 

Temat spotkania 2: Uczniowie Jezusa.

   Temat realizujecie sami.

Temat znajduje się na stronie 120-123 w ćwiczeniach.                                                                               Bycie uczniem Jezusa polega na wierności Jezusowi w zwykłych sprawach codziennego życia. Tak było w przypadku Apostołów, którzy poszli za Jezusem. Nas również Jezus powołuje, my mamy za zadanie słuchać Ewangelii, by nauczyć się postępować, jak to robił Jezus, a za Nim Apostołowie.                                                                                                                 Wykonujemy zadanie 1,2 i 3.

                                      Pozdrawiam   s. Agnieszka

 

KL. IV a,b

Temat : Przeciwnik Bożych zamysłów.

Proszę przygotować katechezę ze str.131-134.                                                             

Bóg stwarzając człowieka, zapragnął podzielić się z nim szczęściem. Pierwsi ludzie byli bardzo szczęśliwi. Był jednak ktoś, kto zazdrościł człowiekowi tego szczęścia. Dlatego czynił wszystko, aby oddzielić go od Boga. Uczynił to za pomocą kłamstwa, namawiając człowieka do grzechu. Dlatego przez grzech człowiek traci szczęście , do którego został powołany.

Po przeczytaniu katechezy proszę odpowiedzieć na pytania sprawdzające str. 134

         Spotykamy się na Teams.    Pozdrawiam   s. Agnieszka

 

KL. VIa

Temat : Obdarowani w sakramencie bierzmowania.

          Temat realizujecie sami. Nie spotykamy się na Teams.

Proszę przygotować katechezę ze str. 98-99.

Od chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego, jednak pełnię Jego darów otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. Przyjmując ten sakrament powinniśmy stać się silni i mocni w wierze. Prośmy już dziś Ducha Świętego w modlitwie, abyśmy stali się dojrzałymi chrześcijanami.

Proszę przeczytać katechezę i odpowiedzieć napytania sprawdzające.

                                

                                                        Pozdrawiam   s. Agnieszka

KL I

25.01.2021r.

Temat dzisiejszego spotkania: Tajemnica chrztu świętego.

   Spotykamy się na Teams

Temat znajduje się na stronie 54-55 w ćwiczeniach.

Zatrzymamy się dzisiaj nad chrztem świętym, w którym nasi Rodzice zatroszczyli się o naszą wiarę. O to, abyśmy stali się dziećmi Bożymi, aby został nam darowany grzech pierworodny i abyśmy zostali włączeni do Kościoła.

Proszę o wykonanie ćw. 1i2.

                     

28.01.2021r.

Temat spotkania: Jestem umiłowanym dzieckiem Boga.

Temat znajduje się na stronie 55-57 w ćwiczeniach.

Pan Bóg  przez chrzest czyni nas swoimi dziećmi. W Ten sposób pokazuje nam jak bardzo nas kocha. Obiecuje zawsze opiekować się nami. Nie zawiedźmy jego miłości i nigdy od Niego przez złe postepowanie nie odejdźmy.

W modlitwie podziękujmy Jezusowi za Jego miłość.

Przypominam, aby nauczyć się na pamięć Akt wiary, nadziei, miłości i żalu. Ćwiczenia str.129.

Proszę o wykonanie ćw. 1i 2.

 

                                      Pozdrawiam s. Agnieszka

 

 

 

       UWAGA, UWAGA UWAGA!!!             KLASY III, V, VII A i VII B, VIII A i VIII B

PROSZĘ UPRZEJMIE RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻ O PODAWANIE PRZY ZADANIU DANYCH, ŻEBYM WIEDZIAŁ KTO NAPISAŁ DANE ZADANIE : IMIĘ i NAZWISKO KLASA I DZIEŃ Z KTÓREGO POCHODZI DANE WYPRACOWANIE . JA NIE ZNAM WASZYCH NAZW KOMPUTEROWYCH I NP. NIE WIEM KTO TO JEST "KOMIKO"  DLATEGO TAKIE ZADANIA NIE BĘDĄ OCENIANE I  BĘDĄ KASOWANE.  Bardzo uprzejmie proszę o podpisywanie waszych zadań.    Ks Proboszcz Parafii                   

27.01.2021 r.

Klasa III

Szczęść Boże !

Temat katechezy: ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA.

1. Proszę dobrze ze zrozumieniem przeczytać temat katechezy str. 70 do 72

2. Poszukać w Piśmie Świętym teksty mówiące o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa ?

3. Proszę napisać w zeszycie Co to znaczy , że Pan Jezus zmartwychwstał i co znaczy słowo ALLELUJA?

4. Proszę uzupełnić pytania i na nie odpowiedzieć ze strony 72.

5. Zapytaj Rodziców , czy dziadków co wydarzyło się w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką sobotę i zapisz to w zeszycie.

6. Narysuj w zeszycie Paschał jeśli nie wiesz co to jest i jak wygląda ta świeca zapraszam do kościoła. Świeca ta stoi przy chrzcielnicy i można ją tam oglądnąć.

7. Odpowiedzi na pytania punkt 3 i rysunek paschału, przesłać na stronę meil: ks.proboszcz@parafiakonionki.pl proszę podać nazwisko i imię oraz klasę. . Brak odpowiedzi jest również nieobecnością na katechezie.

7. Przypominam , że jeszcze 9 osób nie przysłało  mi żadnego zadania.

Serdecznie Was pozdrawiam ks. Proboszcz. Życzę Wam dużo zdrowia.

 

27.01.2021 r.

Klasa V

Szczęść Boże!

Temat: CZYNY JEZUSA DLA NASZEGO ZBAWIENIA..

1. Przeczytać ze zrozumieniem katechezę str. 96 do 98;

2. Odpowiedz w zeszycie po co Pan Jezus czynił cuda, i co to jest cud?

3. Czym dla nas i dla Pana Jezusa jest uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii?

4. Proszę odpowiedzieć na pytania ze strony 98 na podstawie przeczytanego tekstu katechezy.

5. Proszę uzupełnić ćwiczenia str. 64 do 65

4. Odpowiedź napisz w zeszycie i proszę przesłać odpowiedzi  na stronę meil: ks.proboszcz@parafiakoninki.pl. Brak odpowiedzi jest  brakiem obecności na lekcji. Proszę podać nazwisko i imię oraz klasę. Przypominam wszystkim uczniom zwłaszcza tym , którzy nie odpowiedzieli dotąd na moje zadania domowe a jest ich 7 za które wystawiłem ocenę niedostateczna ponieważ do dziś nie otrzymałem żadnego meila i zadania, czekam jeszcze do dnia 27.01. 2021 inaczej uczeń otrzyma notę na koniec półrocza jedynkę.
 ks Zdzisław Bogdanik proboszcz.

Pozdrawiam ks Proboszcz. Szczęść Wam Boże.

27.01.2021r.

Szczęść Boże.

klasy VIII A i VIII B

Temat: ODPOWIEDZIALNOŚC ZA UCZUCIA.

1. Czytamy oczywiście ze zrozumieniem tekst katechezy str.101 do105.
2. Co znaczy "POJĘCIE" "UCZUCIA" proszę określić i je nazwać na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego  który jest napisany na stronie 102 pod numerami  1763; 1764; 1765; 1771;1772, 1773; 1774; 1775.

3.Odpowiedzieć na pytania strona 102 i przesłać na meila.

4. Proszę również w zeszycie napisać.

5. Zwracam się do uczniów , którzy jeszcze do dziś nie przesłali żadnego zadania,  w klasie VIII A jest  5 osób , w klasie VIII B jest  5 osób  jak również tych za które wystawiłem oceny jedynki jeśli do 27.01.2021 nie otrzymam  zadań to na półrocze będzie wystawiona ocena jedynka. Proszę sobie kochani uczniowie przekazać tę wiadomość.
6. Proszę aby zadanie z zeszytu i przesłać na meil ks.proboszcz@parafiakoninki.pl. Proszę podać nazwisko i imię oraz klasę. Za zadanie będzie wystawiona nota, brak odpowiedzi jest również nieobecnością na lekcji religii. Szczęść Wam Boże ks proboszcz. 

 

dnia 27.01.2021 r.

Szczęść Wam Boże.

Klasa. VII A i Klasa VII B.

TEMAT KATECHEZY : "JEZUS I HISTORIA"

1. Czytamy dokładnie katechezą str. 110 do 113.

2. Co oznacza imię Jezus i jak poprawnie brzmi imię Jezusa Chrystusa, na podstawie  książki Henriego Daniela Ropsa " Życie w Palestynie za czasów Chrystusa" rok 2001;
3. Proszę wpisać do zeszytu źródła mówiące o Jezusie i nauczyć się ich, by umieć odpowiedzieć  na pytanie czy Jezus jest osobą historyczną. Odpowiedź znajduję się na stronie 113 - źródła: żydowskie; rzymskie; chrześcijańskie !!!.
4. Proszę odpowiedzieć na pytania  ze strony  111 . ?Odpowiedź przesyłamy na meil ks.proboszcz@parafiakoninki.pl podając nazwisko i imię oraz klasę.   Drodzy moi przyjaciele wielu z Was nie wysłało do mnie żadnego meila i zadania, z klasy VII A  8 osób i z klasy  VII B 5 osób, prace nie były oddane dlatego oceniłem je na ocenę jedynkę ( z powodu braku zadania) proszę uzupełnić do dnia 27.01.2021, wszelkie zaległości, jeśli nie otrzymam tych zadań uczeń otrzyma na półrocze ocenę jedynkę. Proszę uprzejmie przekazywać sobie tą wiadomość. Brak odpowiedzi na zadane z danego dnia jest również brakiem obecności na katechezie. Szczęść Wam Boże Ks proboszcz . Wszystkich serdecznie pozdrawiam.


dnia 21.01.2021r.

KLASA III

 SZCZĘŚĆ WAM BOŻE W NOWYM DNIU.

Temat katechezy: MĘKA I ŚMIERĆ PANA JEZUSA.

1. Co to jest Środa Popielcowa, dlaczego tak się nazywa i kiedy przypada w tym roku?

2. Proszę z mamą lub tatą przeczytać Fragment Ewangelii Marka  rozdział 11 wers od 1 do 11. Uroczysty wjazd Pana Jezusa do świątyni a później fragment z Ewangelii Marka Męka i Śmierć Pana Jezusa rozdział 14. do rozdziału 16.
3. Przeczytaj .katechezę strona 67 do 69.
4. Napisz w zeszycie i staraj się zapamiętać stacje drogi krzyżowej (w książce również narysuj jedna ze stacji Drogi Krzyżowej , która Cie zastanowiła.
5. Rysunek proszę przesłać rysunek  na mój meil i za ten rysunek będzie wystawiona nota.

6.odpowiedzi  przesłać je na mój meil: ks.proboszcz@parafiakoninki.pl, zarazem jest to obecność na lekcji religii. Proszę również podać nazwisko i imię oraz klasę Pozdrawiam dzieci i Rodziców. Szczęść Wam Boże.

 Dnia 21.01.2021r.

KLASA V

Szczęść Wam Boże w nowym dniu.

TEMAT KATECHEZY : PRZYJMUJĘ JEZUSA JAKO PANA - katecheza powtórzeniowa.

1. Przeczytać katechezę ze zrozumieniem. str. 91 do 44.

2. Proszę wpisać do zeszytu słowa z listu św. Jakuba Apostoła 2 , 17.

3. Co to znaczy przyjąć Jezusa naszego Pana do naszego życia?

4. Co należy zrobić , aby doświadczyć owoców działalności Boga w naszym życiu.

5. Odpowiedz na pytania strona 93 i prześlij na mój meil.

6. Odpowiedzi na pytania sprawdzające i proszę przesłać je  meil. Przy zadaniu proszę podać klasę i nazwisko i imię, Mój meil: ks.proboszcz@parafiakoninki.pl, będzie wystawiona ocena i wpisana do dziennika.

7. Wypełnić ćwiczenia od strony: 60 do 61, aby samemu sprawdzić czy zrozumiałem dany temat.

8. Serdecznie wszystkich uczniów i Rodziców pozdrawiam , Szczęść Wam Boże. Czekam na odpowiedzi, brak odpowiedzi jest równocześnie nieobecnością na lekcji i będzie ocena niedostateczna za brak zadania. Ks Proboszcz.

dnia 21.01.2021r.

Szczęść Wam Boże w nowym dniu.

Klasa VII A I VII B.

Temat katechezy: CZEGO PRAGNĘ - X PRZYKAZANIE BOŻE.

1. Proszę jak co tydzień przeczytać dokładnie katechezę podręcznika ze stron: 107 do 109.

2. "Gdzie jest twój skarb, tam bedzie i serce twoje ( Mt 6,21)- proszę te definicje wpisać do zeszytu. Jak również definicje Youcatu , 465 ze strony 108.

3. Odpowiedzieć na pytania i nad nimi się zastanowić : Czego Pragniesz w życiu; W jaki sposób traktujesz innych  ludzi, rodziców, dziadków i innych , czy nie służą oni  jedynie jako zaspokojenie Twoich potrzeb? Za dwie odpowiedzi będzie wystawiona nota i będzie się liczyła do noty końcowej. Proszę więc solidnie odpowiedzieć na te pytania.

4.Proszę w zeszycie zapisać i zapamiętać słowa" POSTĘPUJCIE  DZISIAJ TAK, ŻEBYŚCIE JUTRO NIE MUSIELI SIĘ CZERWIENIĆ." proszę  odpowiedzI na te pytania i przesłać na meil: ks.proboszcz@parafiakoniki.pl Podać datę zadania i nazwisko i imię klasę.,  to zadnie będzie wystawiona ocena i obecność na lekcji religii w dniu dzisiejszym, brak zadania oznacza nieobecność na katechezie.

5. Wszystkich Was i Waszych Rodziców serdecznie pozdrawiam . Ks Proboszcz.

dnia 21.01.2021 rok.

SZCZĘŚĆ WAM BOŻE W NOWYM DNIU.

KLASY VIII A i VIII B

Temat katechezy; JESTEŚMY RÓŻNI.

1. Przeczytać tekst ze (zrozumieniem) katechezę od strony 95 do  100.

2. Przeczytaj tekst - wypowiedź mamy  str. 95 ( czy te słowa maja dla ciebie jakieś znaczenie)? .

3. Przeczytaj w Piśmie Świętym z Ks Rodzaju  Stworzenie Człowieka Rdz. 1 27 - 28.Co mówi Pismo Święte na temat stworzenia człowieka?.

4.Odpowiedz na pytania ze strony 85 i zastanów się co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego w niebieskiej ramce strona.86. Pomocą przy odpowiedzi na to pytanie sa słowa z dokumentu kościelnego Youcat nr.400 str. 96.

5. Katechezę zakończymy modlitwą : strona 97.

6. Proszę odpowiedzieć na pytania ze strony 96.

7. Odpowiedź na pytanie drugie będzie oceniona i wystawiona za nią będzie ocena do dziennika i nota będzie się liczyła do oceny końcowej na półrocze.przy zadaniu proszę podać datę tematu i nazwisko i imię. klasę.  Bardzo proszę o solidną odpowiedź , a nie zbycie tematu.Wszystkich pozdrawiam i waszych Rodziców Ks.Proboszcz. Mój Meil: ks.proboszcz@parafiakoniki.pl

PRZYPOMINAM WSZYSTKIM UCZNIOM  A JEST ICH  JESZCZE SPORO !!! BO CIĄGLE BRAKUJE MI NIEKTÓRYCH UCZNIÓW KTÓRZY NIE PRZESŁALI MI ŻADNEGO ZADANIA, MOŻE GROZIĆ IM OCENA NIEDOSTATECZNA I BRAK OBECNOŚCI NA LEKCJACH. Proszę wszystkich, aby  do dnia 27.01.2021, do mnie wysyłali zadania proszę uprzejmie o kontakt i uzupełnienie braków. Strona sprawdzana jest codziennie po kilka razy, dlatego proszę o odpowiedzi.

 

 

 

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio