Banerx
e-Narzędzia

Webmaster login

Religia

   Szczęść Boże!

Podaję kody dostępu do platformy Teams:

KL. I       2vfwnwd

KL. II a   1d6yxzr

KL. II b   23j6tt2

KL. IVa   sgt309c

KL. IVb  2q6ja9w

KL. VIa   isop30r

KL. VIb  5wxoyf2

Podczas lekcji zgodnie z planem spróbujemy połączyć się na platformie Teams. Obecność na platformie lub odesłane prace będą równoznaczne z obecnością na lekcji. Prace wysyłamy na meil: sagaszczygiel@gmail.com.

Temat, który będziemy realizować podany będzie z wyprzedzeniem. Klasy I i II przygotują ćwiczenia. 

 Serdecznie Was pozdrawiam s. Agnieszka

 

Szczęść Boże!

        15.03.2021r.

KL. VIa,b

Temat : Myślę o innych- uczynki miłosierdzia.

Proszę przygotować katechezę ze str. 136- 138.

Jako uczniowie mamy obowiązek okazywać ludziom miłosierdzie.Uczynkami miłosierdzia są te dzieła, przez które pomagamy naszym bliźnim w potrzebach, zarówno dotyczących ciała, jak i duszy.

Proszę nauczyć się uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy.

          Podręcznik str.179. – będę pytać                      

               Spotykamy się na Teams         Pozdrawiam s. Agnieszka

 

 

KL. VI b

Temat : Niedzielna Msza Święta- obowiązek czy łaska?

Proszę przygotować katechezę ze str. 134- 135.

Kto chce być zbawiony i pragnie, by jego życie było szczęśliwe, przychodzi na Mszę Świętą, ponieważ jest ona źródłem łaski i miłości Bożej. Nie ma lepszego zjednoczenia się z Bogiem niż przyjęcie Komunii św. podczas  Eucharystii.

Po przeczytaniu katechezy i napisaniu tematu proszę odpowiedzieć na pytanie:  Czym dla wierzących jest Eucharystia?

                                

 

                                                        Pozdrawiam   s. Agnieszka

 

KL.II b

Temat spotkania : Sakramenty święte.

Temat znajduje się na str: 188- 190 w ćwiczeniach

Co to jest sakrament dowiemy się na dzisiejszym spotkaniu. Musimy wiedzieć,że mamy ich siedem a są nimi: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.

Proszę nauczyć się na pamięć sakramentów, będę pytać na oceny.

Wykonujemy zadanie: 1,2,3.

                                   Spotykamy się na Teams         Pozdrawiam s. Agnieszka

 

 

Szczęść Boże!

KL I

12.04.2021r.

Temat spotkania: Symbole wielkanocne.

  Nie spotykamy się na Teams

Temat znajduje się na stronie 92-93 w ćwiczeniach.

Wielkanoc to czas radości, któremu towarzyszą znaki i symbole. Dzisiejszy temat nam je przypomni i utrwali

Proszę o wykonanie ćw. 1, 2 i 3.

                                                              Pozdrawiam s. Agnieszka

 

 

dnia 14.04.2021r.

KLASA III

 SZCZĘŚĆ WAM BOŻE W NOWYM DNIU.

Temat katechezy: PIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE - nie zabijaj - zdrowie.

1. Modlimy się na początku Ojcze Nasz i przypominamy sobie DEKALOG.

2. Przeczytać ze zrozumieniem katechezę strona 114 do 115.

3. Proszę przypomnieć sobie i przeczytać z Biblii , historię Kaina I Abla?.

4.Kto , bije i przezywa innych, kto przeklina i dokucza innym, kto się złości i nie chce przebaczyć innym, kto męczy zwierzęta, i nie dba o swoje i innych zdrowie grzeszy przeciwko V Przykazaniu Bożemu.

5. Mamy własne zdrowie szanować i po to ponieważ jest wielki darem od Pana Boga.

6. Grzechy przeciwko V przykazaniu Bożemu : zabicie drugiego człowieka; nie mycie się - czyli brak opieki zdrowotnej, ( czystość )narażamy się na choroby; palenie papierosów, zażywanie narkotyków, dopalaczy, piecie alkoholu; niszczenie przyrody, i środowiska.

7.Nauczyć się na pamięć pytania ze strony 115;

8. Wypełnić zadane pytania ze strony 115.

9. Modlitwa na zakończenie katechezy ; Odmówić modlitwę - spowiedź powszechną.

10.Proszę przesłać na meila wpis do zeszytu wykonane zadania. ks.proboszcz@parafiakoninki.pl, zarazem jest to obecność na lekcji religii. Proszę  podać datę nazwisko i imię oraz klasę Pozdrawiam dzieci i Rodziców. Szczęść Wam Boże.

 

Dnia 14.04.2021r.

KLASA V

Szczęść Wam Boże w nowym dniu.

TEMAT KATECHEZY : OTO BARANEK BOŻY.

1. Modlitwa na początku katechezy: Ojcze Nasz.

2. Czytamy dokładnie ze zrozumieniem katechezą z katechizmu strona: 149 do  151.

3.Na podstawie Biblii Księga Wyjścia napisać jak wyglądała Pascha Żydowska?

4. Po co był potrzebny Baranek, i dlaczego składano go w ofierze, gdzie zabijano Baranka w Palestynie gdy wybudowano Świątynie w Jerozolimie, co to jest Hizop?

5. Jakie podobieństwo łączyło Pana Jezusa z barankiem paschalnym?

6. Co to jest BARANEK PASCHALNY?

6. Proszę odpowiedzieć na pytania ze strony 151.

7. Kończymy modlitwą Pod Twoją Obronę...

8. Dla powtórzenia katechezy czy ją z rozumiałem proszę wypełnić ćwiczenia strona: 102 - 103, odpowiedzi przesłać na mój meil: ks.proboszcz@parafiakoninki.pl. Brak odpowiedzi jest nieobecnością na lekcji religii. Ks. Proboszcz.

 

 

dnia 14.04.2021r.

Szczęść Wam Boże w nowym dniu.

Klasa VII A I VII B.

Temat katechezy: CZYSTYM SERCEM WIDZĘ BOGA
1. Modlitwa na początku katechezy: Zdrowaś Mario.

2. Przeczytać ze zrozumieniem HISTORIĘ Św. MARII GORETTI i katechezę strona od 1183 do 187.

3. Św. Jan Paweł II mówił: Idź drogą sprawiedliwości, a osiągniesz świętość.

4. Przeczytaj z Pisma Świętego Nowego Testamentu fragment z 1 Listu do Tesaloniczan 4, 1-7  i napisz w zeszycie o czym on mówi?

5. Przeczytaj i zastanów się o czym mówi Krucjata Miłości  (ABC Społecznej Miłości według ks. kard. Stefana Wyszyńskiego)  na stronie 187.

6. Na czym polega cnota czystości według Katechizmu Kościoła Katolickiego nr. 2347, str. 185. Proszę wszelkie zapisy prowadzić  w zeszycie nie na kartkach.

7. Odpowiedz na pytania ze strony 184 i prześlij je na meil.

8. Katechezę kończymy modlitwą Psalm 119 strona 185..

9. Mój meil: ks.proboszcz@parafiakoniki.pl Podać datę zadania i nazwisko i imię klasę.,  brak zadania jest nieobecnością na katechezie

Szczęść Boże ks Proboszcz.

 

 

dnia 14.04.2021 rok.

SZCZĘŚĆ WAM BOŻE W NOWYM DNIU.

KLASY VIII A i VIII B

Temat katechezy; TROSKA O POTRZEBY KOŚCIOŁA, 

1. MODLITWA NA POCZĄTKU KATECHEZY: OJCZE NASZ.

2.Czytamy dokładnie ze zrozumieniem katechezę strona 201 do 205.

3. Pytałem i prosiłem aby podać zawołania Biskupie jako program działania biskupów Krakowskich podało ich niewiele osób  proszę sobie zapisać i zapamiętać przynajmniej te najważniejsze po polsku.:

Papież Św. Jan Paweł II - " TOTUS TUUS " - Cały Twój;

Ks. abc Marek Jędraszewski - "SCIRE CHRISTUM " - Znać Chrystusa;

ks. bp. Jan Szkodoń: "DOMINUS IPSE FACIET" - Pan , On sam bedzie działał;

ks. bp. Damian Muskus - " ECCE MATER TUA" - Oto Matka Twoja;

ks. bp. Janusz Mastalski " DOMINUS SPES MEA" -  Pan Moją nadzieją;

ks. bp. Chrząszcz - " CHRISTO PORTAS APERITE" - Otwórzcie drzwi Chrystusowi.

ks. bp. Jan Zając - SURGITE CAMUS" - Wstańcie , chodźmy;

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz - "SURSUM CORDA" - w Górę serca;

Ojciec Święty Franciszek - MISERANDO ATQVE ELIGENDO" - Spojrzał z miłosierdziem i wybrał;

4. Co to jest jałmużna, dziesięcina, okno życia, akcja ratowanie dzieci nienarodzonych, świętopietrze, świece wigilijne .

5. Czym zajmuje się CARITAS?

6. Zakończenie katechezy modlitwa strona 203 Psalm 103.

6. Odpowiedz na 2 i 3 pytanie ze strony 202. Proszę przesłać na mój meil: ks.proboszcz@parafiakoniki.pl, brak zadani jest brakiem obecności na katechezie. Proszę również przesłać swoje imię i nazwisko oraz datę z którego dnia pochodzi zadanie. Ks Proboszcz.

Drodzy Rodzice proszę o przybycie na spotkanie we wtorek 20.04.2021 po Mszy świętej wieczornej ,( ok 19.30)  rodzice dzieci którzy nie przyjdą na to spotkanie nie pójdą w tym roku do bierzmowania, ( wiele młodzieży przez cały okres szkolny nie miało żadnego kontaktu z kościołem z sakramentami z katechizacją i  ze mną) spotkanie jest obowiązkowe i bardzo ważne. Ks proboszcz. ( Młodzież proszę o przekazanie tego komunikatu rodzicom).

 

 

Dnia 15.04.2021r.

Szczęść Boże.

  Klasa III

Temat: SZÓSTE PRZYKAZANIE BOŻE - Nie cudzołóż. MĘŻCZYZNA I KOBIETA.

1. Modlitwa Zdrowaś Mario na początku katechezy.

2. Proszę z rodzicami przeczytać ze zrozumieniem tekst str. 116 do 118.

3.Przykazanie szóste zakazuje wszelkich grzechów nieskromnych. Myśli, czynów, uczynków nieskromnych.

4. Proszę zastanowić się dlaczego powinniśmy  nosić ubranie; Proszę z Rodzicami przeczytać historię Chama  ( brzydki czyn niedobrego syna Chama) syna Noego Stary Testament po Potopie.

5. Nie należy mówić o brzydkich rzeczach, natomiast powinniśmy bardzo dbać o higienę naszego ciała i duszy.

6. Należy być zawsze wstydliwymi, bo przy nas jest wszędzie  Anioł Stróż.

7. Na zakończenie modlimy się słowami " O Maryjo strzeż serca mego, O Jezu nie wychodź z Niego. Póki mi tchu stanie, Nie opuść mnie , Jezu Panie.".

8. Drodzy Rodzice zapraszam dzieci i Was na ważne spotkanie do kościoła w niedzielę 25.04.2021 o godzinie 10.00, Po Mszy Świętej w salce odbędą się zdjęcia dzieci na baner do kościoła, zdjęcia będą tylko w tym  dniu, nie będzie drugiej sesji zdjęciowej.

9. Proszę przesłać odpowiedzi na pytania z katechizmu str, 117 i 118. na mój meil:

ks.proboszcz@parafiakoninki.pl brak odpowiedzi jest równocześnie nieobecnością na katechezie. W tytule piszemy imię i nazwisko i klasę, oraz datę z ktorego dnia jest zadanie.Szczęść Wam Boże.

 

 

Dnia 15.04.2021

Klasa V

Szczęść Wam Boże w nowym dniu.

TEMAT KATECHEZY: W EUCHARYSTII DOSWIADCZAMY WIERNOŚCI BOGA.

1. Modlitwa na początku katechezy Ojcze Nasz.

Proszę dokładnie ze zrozumieniem przeczytać katechezę z katechizmu strona: 152 do 154.

2. Co to jest EUCHARYSTIA i co Ona uobecnia:.

3. Co to wydarzyło się w Lanciano we Włoszech  i w Sokółce w Polsce?

4. Co to jest Cud Eucharystyczny?

5. Wszystkie odpowiedzi pytania strona 154 wpisujemy do zeszytu i staramy się je zapamiętać .

6. Dla powtórzenia tematu odpowiadamy na pytania w ćwiczeniach str. 104 do 105 i przesyłamy je na mój meil: ks. proboszcz@parafiakoninki.pl, brak odpowiedzi na meil jest równocześnie brakiem uczestnictwa katechezie. Ks Proboszcz wszystkich serdeczne pozdrawiam. W tytule piszemy imię i nazwisko klasę oraz datę z którego dnia jest zadanie.

 

 

Dnia 15.04.2021 r.

Szczęść Wam Boże w nowym dniu.

Klasy VII A i VII B.

TEMAT KATECHEZY: DZIECI BOGA WPROWADZAJĄ POKÓJ.

1. Na początku katechezy modlimy się modlitwa Pod Twoją Obronę....

2. Czytamy dokładnie katechezę w katechizmie strona od 179 do 181.

3. Proszę ze zrozumieniem przeczytać historię kaznodziei z karabinem ze strony 189, o czym Ci mówi historia tego misjonarza.

4. Czym się różni POKÓJ ŚWIATA OD POKOJU KTÓRY DAJE NAM CHRYSTUS?. na podstawie słów Jezusa zapisanych w Ewangelii Św. Jana Ewangelisty: "POKÓJ ZOSTAWIAM WAM, POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM. NIE TAK JAK DAJE ŚWIAT JA WAM DAJĘ. NIECH SIĘ NIE TRWOŻY SERCE WASZE, ANI SIĘ LEKA"

5. Pokój jest darem Ducha Świętego, który otrzymują ci  którzy mają czyste sumienie i o którego czystość niestrudzenie się zmagają. Warto te słowa sobie zapamiętać i zadać sobie pytanie czy ja mam serce czyste i czy o tą czystość mego serca walczę każdego dnia?

6. Co mówi na temat pokoju Katechizm Kościoła Katolickiego str.190.

7. do zeszytu wpisujemy odpowiedzi na pytania str.190 i przesyłamy je na mój meil ks.proboszcz@parafikoninki.pl, brak zadania je nieobecnościa na katechezie, w tytule piszemy imię i nazwisko klasa i data danego zadania.

 

 

Data 15.04.2021r.

Szczęść Wam Boże w Nowym Dniu.

Klasa VIII. A,  VIII.B

Temat: MODLITWA WE WSPÓLNOCIE.

1. Modlitwa którą Apostołów i uczniów i nas nauczył sam Jezus Chrystus -  Ojcze Nasz.

2. Proszę przeczytać ze zrozumieniem fragment Dziejów Apostolskich  1, 12 - 14. oraz tekst katechezy od strony 207 do 209.

3. Proszę wpisać do zeszytu: co to jest Modlitwa:modlitwa indywidualna, wspólnotowa, brewiarz - codzienna modlitwa Ludu Bożego, czyli rodzaje modlitwy?

4. "Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy mu Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj , albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. " 9 Mt 18,19b-20).

5. Wspólne modlitwy pochodzą z z Pisma Świętego, np. PSALMY,  lub z Tradycji Kościoła. Modlitwa chrześcijanina nie jest sprawą prywatną, choć jest bardzo osobista, zawsze włącza się w nurt całego Kościoła.

6. Na zakończenie katechezy proszę pomodlić się słowami z Księgi Daniela Dn 3. 52, znajduje się na stronie 209

7. Proszę zadnie i odpowiedzi na pytania ze strony  208 przesłać na mój meil: ks.proboszcz@parafiakoninki.pl, proszę w tytule podać imię i nazwisko, klasę i date zadania z którego dnia pochodzi. Brak zadania jest nieobecnością na katechezie. Zadanie należy przesłać do piątku do godziny 21.00. Pozdrawiam ks proboszcz.

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio